Thứ Ba, 19/2/2019
Thành phố Cần Thơ qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
13/12/2017 8:8' Gửi bài này In bài này
Qua một năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực - Nguồn: bantuyengiao.cantho.gov.vn

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16-11-2016, của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương.

Những tháng cuối năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW cho cán bộ chủ chốt của thành phố và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW kết hợp với triển khai chỉ thị, nghị quyết của địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ chủ chốt các cấp thành phố bàn giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Đây là Hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đảng bộ thành phố về phổ biến, quán triệt thực hiện một Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thống nhất ý chí và hành động để thực hiện đồng bộ, có hiệu quả hơn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW trong thời gian tới.

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Qua một năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết là thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nhiệm vụ này được tiến hành đồng thời ở các cấp từ thành phố đến cơ sở. Trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã nêu ra.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, có 6 tập thể và 32 cá nhân được xác định có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cấp ủy đảng đã tiến hành xử lý kỷ luật: khiển trách 1 tập thể, nhắc nhở 5 tập thể; cảnh cáo 2 cá nhân, khiển trách 9 cá nhân; xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ đối với 4 cá nhân và nhắc nhở 17 cá nhân. Có 22 đảng viên vi phạm Quy định số 03-QĐ/TU, ngày 06-6-2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (trong đó có 7 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý). Các cấp ủy đảng đã tiến hành xử lý kỷ luật: khiển trách 15 đồng chí; cảnh cáo 5 đồng chí; cách chức 1 đồng chí; đang xem xét xử lý 1 đồng chí.

Trên cơ sở kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm. Đến cuối tháng 2-2017, việc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch, chương trình sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm tại các địa phương, đơn vị đã cơ bản được hoàn thành.

Nhìn chung, qua tích cực triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên, dân chủ được mở rộng và phát huy, tăng cường tính đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từng bước được ngăn chặn. Tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã chủ động đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở hơn, chú trọng giữ gìn đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém đã vươn lên vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Đến cuối tháng 4-2017, toàn thành phố đã tổ chức 633 cuộc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 45.245 cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98,46%. Sau hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, nhiều địa phương, đơn vị đã triển khai việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng.

Một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt tổ chức mô hình kể chuyện về Bác Hồ trong sinh hoạt lệ chi bộ. Hằng tháng, theo quy định xoay vòng, mỗi đảng viên sưu tầm tài liệu nói về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để kể trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó, đảng viên tự soi rọi bản thân để thấy những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua và tập thể chi bộ đóng góp ý kiến xây dựng cho đảng viên. Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai 02 chuyên đề: “Tăng cường y đức, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh”; “Tăng cường cơ sở vật chất, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị hiện có, đầu tư có trọng điểm”...

Huyện ủy Vĩnh Thạnh thực hiện sổ tay “Làm theo gương Bác” trong đảng viên, từ đó nghiên cứu nhân rộng ra cán bộ ngoài đảng, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Đảng ủy Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Quận ủy Cái Răng phát động các chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký 151 mô hình “Dân vận khéo” học tập và làm theo Bác năm 2017. Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức mô hình “Sổ tay rèn luyện đoàn viên” học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy trong tuổi trẻ Công an thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2018...

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ở nhiều địa phương, đơn vị ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả. Quận Thốt Nốt có mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện” của Chi bộ Cơ quan; “Chuyển đổi xe cứu thương thành xe cứu hỏa” của Chi bộ khu vực Trường Thọ 1; Quận Bình Thủy tiếp tục nhân rộng các mô hình “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp”, “Cổng trường an toàn, văn minh”. Quận Ô Môn có mô hình đột phá về cải cách hành chính “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ quận đến phường”. Công an thành phố với các mô hình: cấp phát giấy chứng minh thư nhân dân đến cho người dân qua đường bưu chính, thành lập tổ cấp phát giấy chứng minh nhân dân lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, lắp đặt ca-mê-ra quan sát nơi tiếp dân nhằm kiểm tra giờ giấc làm việc, chấn chỉnh về tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân...

Nhận diện hạn chế, nhược điểm và những bài học kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn thành phố thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, nhược điểm.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII:

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, của thành phố; một số tổ chức đảng quản lý đảng viên chưa chặt chẽ.

Việc thực hiện tự phê bình và phê bình có nơi còn nể nang, ngại va chạm. Một số tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chưa cụ thể, chỉ đạo khắc phục thiếu tính quyết liệt, thậm chí có đơn vị còn để phát sinh vụ, việc mới, phải tiếp tục giải quyết, sửa chữa, khắc phục.

Một số cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa sâu sát, chưa kịp thời; một số vụ, việc được phát hiện qua kiểm tra, giám sát, nhưng xử lý còn chậm. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chưa được như mong muốn.

Sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ; cải cách thủ tục hành chính ở một số khâu, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW:

Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa kịp thời, chưa tạo thành phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ rộng khắp trong toàn xã hội.

Một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa quan tâm đúng mức, chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị với chức năng, nhiệm vụ được giao; chưa xây dựng kế hoạch “làm theo” cụ thể; chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Do thiếu cách làm mới, thiếu những khâu đột phá trong biện pháp thực hiện các tiêu chí “làm theo” nên kết quả có lúc chưa thật sự nổi bật; chưa xây dựng được nhiều mô hình mới “làm theo Bác” để nhân rộng...

Qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thành ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW mới tạo được sự chuyển biến thật sự về nhận thức và quyết tâm chính trị trong toàn đảng bộ. Đồng thời, phải thể chế hóa các nghị quyết, các quy định có liên quan thành các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, đề án sát hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, cơ quan, đơn vị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Thứ ba, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân phải chuẩn bị thật kỹ càng, nghiêm túc và chặt chẽ, từ việc tiếp thu nội dung gợi ý kiểm điểm của cấp trên; góp ý của tập thể, cá nhân; nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến việc xây dựng báo cáo kiểm điểm, tổ chức hội nghị kiểm điểm; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân cố trình né tránh, che giấu khuyết điểm. Sau kiểm điểm phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ biện pháp, lộ trình khắc phục đối với từng hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm. Qua đó, tập trung xử lý nghiêm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và xã hội để làm gương, răn đe và ngăn ngừa sai phạm.

Tạo thêm động lực mạnh mẽ để xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh

Thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xác định chủ đề và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị này theo từng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó đặc biệt chú trọng những khâu, những lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Hai là, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, trung thực, chân thành, công tâm; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ không tốt, gây mất đoàn kết nội bộ. Người đứng đầu phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; làm việc đúng chức trách, có lý có tình, không lạm dụng chức vụ quyền hạn khi giải quyết công việc; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, “lợi ích nhóm”.

Ba là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp uốn nắn, xử lý kịp thời, hiệu quả. Thực hiện tốt chủ trương học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Bốn là, mạnh dạn sắp xếp, kiện toàn, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những cán bộ, công chức, viên chức được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp. Việc miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức không chờ đến hết nhiệm kỳ. Song song đó, thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng các quy định của Trung ương và Thành ủy.

Năm là, tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.Chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, chú trọng xây dựng tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát cơ sở, lắng nghe, đối thoại, hướng dẫn, giải thích với nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, mới phát sinh. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác, tổ chức cưới hỏi, giỗ, lễ, tết,... xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quy định rõ việc kê khai, công khai và kiểm tra, xác minh về kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị khi đề xuất đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy định. Kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tội phạm kinh tế và tội phạm về chức vụ nghiêm trọng, phức tạp bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân./.

Trần Quốc TrungỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Các tin khác

Video