Thứ Ba, 17/7/2018
Rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
30/6/2017 14:20' Gửi bài này In bài này
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, đối tượng thực hiện là tất cả cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt người giữ chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu thực hiện.

Bên cạnh các quy định về giữ vững lập trường, tư tưởng; thường xuyên tự phê bình và phê bình theo phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của các cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

Cụ thể, Quy định yêu cầu cán bộ, đảng viên không ngừng rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Trong cơ quan, đơn vị cần tăng cường đoàn kết nội bộ; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; không hiềm khích, trù dập cán bộ cấp dưới; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh và bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp ủy đảng hằng năm đề ra kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đơn vị và chủ đề công tác năm của tỉnh. Mọi cá nhân cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phù hợp với cương vị công tác.

Người cam kết báo cáo chi bộ nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện. Kết quả thực hiện cam kết hàng năm gắn với việc đánh giá, xếp loại tồ chức đảng, đảng viên./.

Yến Hoa

Video