Thứ Tư, 25/4/2018
Sáng tạo trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Lâm Đồng
6/11/2013 22:56' Gửi bài này In bài này

Thấm nhuần và quán triệt sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị

Ngay sau khi đón nhận Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính Trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn chi tiết thực hiện Chỉ thị gắn với công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của các kỳ Hội nghị của Trung ương. Tỉnh đã tổ chức được trên 750 lớp học và trên 2.500 buổi sinh hoạt chuyên đề, thu hút hơn 80.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Sau khi triển khai thực hiện, hầu hết các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng và một năm để đánh giá kết quả, đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị cùng với việc rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Toàn tỉnh tiến hành tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác rất đa dạng. Ngoài việc thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng thì các tạp chí, bản tin của các cơ quan, đơn vị có những chuyên trang, chuyên mục biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các huyện biên soạn tài liệu, dịch nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sang tiếng dân tộc bản địa Kơ Ho, Chu Ru… để truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số thấu hiểu mục đích, nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Hội Nhà Báo tỉnh thường xuyên phát động cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo… Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, thường xuyên, các ban, ngành, đoàn thể đã duy trì thực hiện chào cờ vào sáng thứ hai hằng tuần và sinh hoạt tư tưởng, chính trị dưới cờ thông qua việc kể những mẩu chuyện về Bác, tìm hiểu những bài viết về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 2351-CV/TU, ngày 08-11-2012 về việc không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc; Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 30-10-2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp. Bộ phận giúp việc Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã đúc kết chuẩn mực đạo đức thành những khẩu hiệu, tiêu chí ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện như “Kỷ luật tốt, làm việc tốt, tự giác tốt, đánh giá tốt”; “Trung thành, đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, gương mẫu, đổi mới"...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị phải gắn triển khai thực hiện Chỉ thị với việc tổ chức triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra thực hiện, phần lớn các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, nhất là cấp cơ sở; đồng thời phát hiện kịp thời một vài địa phương, cơ quan, đơn vị chưa triển khai nghiêm túc Chỉ thị để chấn chỉnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đạt hiệu quả, thiết thực hơn.

Xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong làm theo tấm gương Bác

Quá trình thực hiện Chỉ thị, các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức tìm hiểu nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; đánh giá việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; đồng thời cũng uốn nắn, tạo điều kiện giúp đỡ những tập thể, cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện. 

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị như mô hình “Treo ảnh Bác tại gia đình”, “Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Ngày vì người nghèo”, “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm công đoàn”, “Bếp ăn từ thiện”, “Giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Tiết kiệm vì người nghèo”, “Cộng đồng khu dân cư tham gia xóa nhà tạm”, “Trồng rau hoa công nghệ cao”, “Gắn công tác chăm sóc bảo vệ rừng với công tác xóa đói, giảm nghèo”, “Câu lạc bộ Việt dã - gắn việc rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ với thể thao thành tích cao”, phong trào “Hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong làm đường giao thông nông thôn”,… Đối với thanh niên, có phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo lời Bác” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua việc duy trì xây dựng mô hình “Tủ sách Thanh niên”, tổ chức diễn đàn với chủ đề “Tuổi trẻ với Bác Hồ”, “Thanh niên thi đua yêu nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế”, “Mỗi tổ chức Đoàn có một công trình thanh niên làm theo lời Bác”, “Viết nhật ký làm theo lời Bác”,… Các Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ cũng có những mô hình “3 tăng, 3 giảm”(1), “3 tiết kiệm, 4 tập trung”(2), “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”(3), mô hình “2 đủ”(4), “gia đình đồng thuận”, “nuôi heo đất”, “Phụ nữ với hũ gạo tiết kiệm”, “tổ Phụ nữ thu gom rác thải”, “tổ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “tiết kiệm trong tiêu dùng và chi phí sản xuất”, “chuyển đổi giống cây trồng”, “trồng lúa nước đạt năng suất và chất lượng cao”… Các địa phương, cơ quan, đơn vị rất chú trọng xây dựng, thực hiện mô hình “Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa”, xây dựng các tiêu chí văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chống sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện làm thêm giờ, làm sáng thứ bảy, có nơi nêu khẩu hiệu “Làm hết việc chứ không hết giờ” để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhờ vậy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đã được đề cao. Các phong trào “Sáng kiến cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” trong các doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đời sống của người lao động tại doanh nghiệp được cải thiện rõ rệt. Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng có các phong trào “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”“Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Ngành Y tế làm theo lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”. Ngành Giáo dục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Mỗi cá nhân, tập thể gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác” và mô hình “Vệ sinh môi trường, phòng, chống các loại dịch bệnh”, “Giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng”

Theo kết quả điều tra xã hội học trên địa bàn tỉnh về đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW vào dịp cuối năm 2012, có 68,4% số người cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã đem lại hiệu quả thiết thực, 48,3% nhận định đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, 45,4% nhận định có chuyển biến nhưng chưa sâu sắc và có tới 71% cho rằng cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp là thành phần tích cực thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn chung, nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm thực hiện, bước đầu đã có những chuyển biến tốt từ nhận thức đến hành động, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tinh thần tự giác, tự phê bình, tự nhận khuyết điểm của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ. Hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đều có những kết quả cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị được nâng lên… đã tác động tích cực đến tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Một số kinh nghiệm bước đầu

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ Lâm Đồng đã đúc kết được một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, thực hiện Chỉ thị là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua khác. Do đó, nơi nào bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị và tổ chức thực hiện sáng tạo, đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm thì nơi ấy đã lôi cuốn được nhiều người tham gia.

Thứ hai, nơi nào cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có ý thức trách nhiệm và nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện thì nơi đó đạt hiệu quả cao. Đây là một trong những vấn đề quan trọng và có ý nghĩa quyết định nhằm tạo được niềm tin trong Đảng, trong nhân dân, bảo đảm hiệu quả và sự thành công trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị đã gắn với thực hiện Chỉ thị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI. Trong đó, chú trọng đến xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cá nhân để làm chuẩn mực đánh giá kết quả thực hiện của từng tổ chức, cá nhân…

Thứ tư, quá trình thực hiện Chỉ thị đã quán triệt các phương châm: trên trước dưới sau, trong Đảng làm trước để nhân dân noi theo; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động làm theo phải luôn nhất quán, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém.

Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Với mục tiêu: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng” theo tinh thần của Chỉ thị 03-CT/TW. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng tiếp tục tăng cường triển khai học tập và làm theo tấm gương Bác qua những công việc cụ thể sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thiết thực, hiệu quả. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, xem đây là nội dung quan trọng, thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy tích cực chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức sát hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức làm căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Tập trung chỉ đạo điểm một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm. 

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các chi bộ, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Bốn là, gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Chú trọng phát triển, biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nêu gương, nhân điển hình và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội./.

------------------------------------------
(1) Tăng năng suất, chất lượng, sản lượng và giảm giá thành, lượng phân bón, thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật

(2) 3 tiết kiệm: năng lượng, tiết kiệm tiêu dùng, tiết kiệm thời gian; 4 tập trung: thực hiện triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội phụ nữ cơ sở; thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và phản biện xã hội; nâng cao ý thức xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(3) 5 không: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ

(4) 2 đủ: giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ ăn và đủ mặc

Bảo Ngọc

Mới nhất

Video