Thứ Sáu, 20/9/2019
Hà Nội: Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện các nhiệm vụ chính trị
24/1/2013 20:0' Gửi bài này In bài này

Năm 2012, với quyết tâm cao, bằng ý chí và hành động thiết thực, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị đã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và Thành ủy về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ thành phố đến các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy khối, đảng bộ trực thuộc đã có sự vào cuộc khá nghiêm túc, gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quy định những điều đảng viên không được làm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp... đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, thái độ giao tiếp, ứng xử với nhân dân tốt hơn, xử lý công việc hiệu quả...

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân; rà soát, bổ sung, cụ thể hóa tiêu chuẩn đạo đức sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức trách, nhiệm vụ.

Nhiều nơi đã thể hiện sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới, hiệu quả, thiết thực để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên, quan trọng. Điển hình nhiều tổ chức đã triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo các chủ đề, đưa nội dung phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chọn các mô hình làm điểm, rút kinh nghiệm sau đó nhân ra diện rộng. Một số tổ chức đã lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để xây dựng kế hoạch, xác định thời gian, tập trung giải quyết dứt điểm.

Đáng chú ý huyện Sóc Sơn có mô hình “Tiếng trống học tập”, các cháu ở lứa tuổi đi học thì các gia đình đều phải có chỗ học tập, có phương tiện học tập...; xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm có mô hình “Thực hiện việc tang văn minh, tiết kiệm”. Trước đây đám tang đều ăn trong 2 đến 3 ngày với vài trăm mâm cỗ. Bây giờ đã tiết kiệm tối đa việc cỗ bàn, tiết kiệm 50 - 90 triệu đồng/đám...

Tuy nhiên, kết quả thực hiện mới chỉ là bước đầu, chưa đạt kết quả như mong muốn. Nguyên nhân là do một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa nhận thức về ý nghĩa sâu xa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện; chưa trở thành ý thức tự giác; chưa coi đó là việc làm thường xuyên, quan trọng của tổ chức đảng...

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Cụ thể là tập trung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 20 của Thành ủy, chú ý cách làm mới, thiết thực, hiệu quả gắn với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái lưu ý, trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc học tập, làm theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc tập trung giải quyết. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những quan điểm sai trái, các biểu hiện tham nhũng và tiêu cực. Phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình làm tốt. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, từng cá nhân, động viên mọi người tự đăng ký, tự đề xuất, xác định công việc phải làm, nhất là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tạo chuyển biến rõ rệt và tích cực trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành./.

Theo: cpv.org.vn

Video