Thứ Sáu, 20/9/2019
Làm theo gương Bác - động lực quan trọng đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh
9/1/2013 20:28' Gửi bài này In bài này

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực....

 

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyết đại hội đảng bộ; với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 4 khóa XI; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, các tổ chức đảng, bổ sung vào chương trình kế hoạch, phong trào thi đua của đơn vị.

 

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với công tác an sinh xã hội và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Các đảng bộ đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung học tập và làm theo; về quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, về lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm… Nhiều đảng bộ đã tích cực tìm tòi cách thức tổ chức, chủ động sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai Chỉ thị, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Một số đơn vị đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của đơn vị để thực hiện Chỉ thị: xây dựng chuyên đề cụ thể cho từng tháng để đưa vào sinh hoạt chi bộ; tổ chức hội thảo, thi viết, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát hành sổ tay văn hóa doanh nghiệp, gắn với những tiêu chí đạo đức để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo.

 

Đảng ủy Ngân hàng Ngoại thương chỉ đạo triển khai tốt phong trào thi đua “Đảng viên gương mẫu thực hiện văn hóa Vietcombank”, phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đảng ủy Ngân hàng Công thương ban hành Quy định về “Chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, in thành tài liệu bỏ túi, phát hành đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống để thực hiện.

 

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, được thể hiện qua văn hóa dầu khí “Quyết liệt, chuyên nghiệp, nhân ái” với tinh thần “Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” và phương châm “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển”. Việc thực hiện Chỉ thị 03 được gắn với các mặt hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và công tác an sinh xã hội, trong 3 năm (2009 – 2011), 26 doanh nghiệp của Khối đã hỗ trợ 54/62 huyện nghèo với số tiền hơn 1.700 tỷ đồng, bằng 80,9% số tiền hỗ trợ của 40 doanh nghiệp trong cả nước cam kết hỗ trợ huyện nghèo. Số tiền hỗ trợ được xây dựng nhà ở, sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trường học, trạm, trung tâm y tế của nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã nỗ lực, hỗ trợ hơn 525 tỷ đồng cho các huyện nghèo và các hoạt động an sinh xã hội.

 

Với tinh thần từ “Trường Sơn vươn tới Trường Sa”, các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực hưởng ứng phong trào “cả nước vì Trường Sa”. Các doanh nghiệp trong Khối đã tài trợ tặng Công trình Trung tâm Văn hóa trên Đảo Nam Yết, Nhà Văn hóa trên Đảo Sinh Tồn, xuồng đặc dụng trên biển, tặng quà cán bộ, chiến sĩ nhân dân trên đảo Trường Sa nhân dịp Đoàn công tác của Đảng ủy Khối ra thăm Trường Sa.

 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có sự phát triển nhảy vọt với nhiều hợp đồng được ký kết và triển khai thành công tại nhiều châu lục và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các tập đoàn, tổng công ty: Cao su, Than - khoáng sản, Dệt may, Điện lực, Hóa chất, Sông Đà, Cà phê, Lương thực miền Nam; các ngân hàng: Công thương, Đầu tư và Phát triển, Ngoại thương đang đầu tư vào Lào và Campuchia cũng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ngân hàng Công thương vươn sang thị trường châu Âu, mở chi nhánh tại Phrăng-phuốc và Béc-lin (Đức). Không chỉ đơn thuần là hiệu quả kinh tế, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong Khối đã góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Việt Nam và các nước; thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng chặt chẽ, phát triển mạnh mẽ, góp phần củng cố an ninh quốc phòng của đất nước.

 

Nhiều đơn vị trong Khối đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm, xác định thời gian, tập trung chỉ đạo khắc phục. Kết quả bước đầu đã có nơi giải quyết dứt điểm được một số vụ việc tồn đọng kéo dài, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động.

 

Công tác tuyên truyền được các đảng bộ thuộc Khối chú trọng với nhiều hình thức phong phú. Các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các đơn vị trong Khối đã tìm tòi những hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp để thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động. Nhiều cấp ủy đã tích cực chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; có đơn vị xây dựng thành cuốn sổ tay nhỏ bỏ túi, với các khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thực hiện.

 

... Tạo động lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

 

Các các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối xác định việc học tập và làm theo gương Bác sẽ là động lực quan trọng để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát huy vai trò là công cụ vật chất quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, thực hiện có hiệu quả vào các chương trình an sinh xã hội, kết hợp kinh tế với quốc phòng; đóng góp lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Văn Ngọc, trọng tâm của năm 2013 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Các cấp ủy đảng thuộc Khối tập trung chỉ đạo đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, đảng bộ; gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Các đơn vị tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục, đẩy lùi tiêu cực và đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

 

Các Đảng bộ trong Khối chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức lao động tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Theo: TTXVN

Video