Thứ Hai, 16/9/2019
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tại các tỉnh Tuyên Quang, Kiên Giang
19/10/2012 16:26' Gửi bài này In bài này
Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả và thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đạt được, đặc biệt là kết quả toàn diện trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ở tỉnh Tuyên Quang như: nhận thức về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa thật sâu sắc và đầy đủ; việc đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với công việc, nhiệm vụ hằng ngày của cơ quan, đơn vị chưa cụ thể; việc xây dựng cam kết, kế hoạch tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu gương còn chung chung, việc chuyển biến từ học tập sang làm theo còn chậm...

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh thực hiện tốt một số việc trọng tâm: Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Tiếp tục triển khai nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng bộ, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) của Đảng; kiểm tra, rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành giai đoạn 2015 - 2020. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân cấp ủy sau triển khai Nghị quyết Trung ương 4; chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở thôn, bản, nhất là các xã vùng cao.

Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng hơn, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương cần có nhiều cách tuyên truyền phong phú, thiết thực làm cho cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác hơn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân chuyến làm việc tại Tuyên Quang, sáng 18-10, đồng chí Lê Hồng Anh và các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, làm việc tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo của địa phương.

** Cũng trong ngày 18-10, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương, đã đến thăm, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại tỉnh Kiên Giang.

Sau khi tổng kết bốn năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Kiên Giang tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chấp hành Quy định  những điều đảng viên không được làm và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhận thấy một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống hiện nay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là tình trạng làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm không cao, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chọn chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ năm 2012 - 2013 là “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”.

Qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, cấp ủy các cấp đã quán triệt, triển khai toàn bộ các văn bản của Trung ương; quán triệt nghiêm túc quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt và đã cụ thể hóa việc nêu gương phù hợp với đơn vị, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhiều nơi trong tỉnh đã có những cách làm hay, những mô hình, gương điển hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các nội dung “làm theo” cụ thể, thiết thực hơn, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của các cấp ủy, chính quyền được nâng lên, lề lối làm việc của cơ quan công quyền, của cán bộ, công chức được sửa đổi tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Xuân Lịch đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị  số 03 của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Kiên Giang, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03; trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã có kế hoạch cụ thể hóa 8 nhóm vấn đề sát với tình hình của địa phương, chọn chỉ đạo điểm, từng bước rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đoàn đánh giá 6 mô hình điểm của tỉnh rõ nét, cách làm đúng, tuy nhiên từ những hạn chế, khuyết điểm, công tác chỉ đạo cần rõ nét hơn trong thời gian tới…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo: để thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ, cấp ủy và trước hết là đồng chí Bí thư phải quan tâm chỉ đạo quyết liệt; chọn chuyên đề cho sát với tình hình thực tế; tập trung nêu gương và chọn điểm, nhân tố mới. Tỉnh ủy Kiên Giang cần phát huy vao trò của cơ quan giúp việc; tăng cường kiểm tra, rút kinh nghiệm, sơ kết đánh giá những nội dung trọng tâm trong thời gian tới; những đơn vị yếu kém cần tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt hơn…/.
PV/TTXVN

Video