Thứ Sáu, 20/9/2019
Kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị tại Quảng Ngãi
4/11/2012 8:59' Gửi bài này In bài này

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi báo cáo với Đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Học tập, quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thực sâu sắc hơn mục đích, yêu cầu, ý nghĩa việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành. Tại Quảng Ngãi, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu ở nhiều ngành, nhiều cấp trong "làm theo" Bác.

Các địa phương: Ba Tơ, Bình Sơn, Trà Bồng, Nghĩa Hàn có nhiều cán bộ, đảng viên tự nguyện hiến đất để mở đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư, Quy định số 47 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm...gắn với việc đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cán nhân, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đề ra một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2012 và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chi, đảng bộ cơ sở; chỉ đạo đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương những kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Hà Thị Khiết hoan nghênh tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương đã tổ chức tốt các cuộc đối thoại, giải quyết được nhiều việc cho dân, làm cho lòng dân yên. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo tỉnh tiếp tục lắng nghe ý kiến của dân, hiểu dân hơn, coi đây là việc làm thường xuyên, là điểm nhấn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận xã hội cao.

Tỉnh Quảng Ngãi là mô hình tốt thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí Hà Thị Khiết tin tưởng rằng tỉnh Quảng Ngãi sẽ thành công hơn nữa trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ... Đồng chí Hà Thị Khiết đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đăng ký "làm theo" một việc, công khai, báo cáo kết quả việc "làm theo" trước Ban Chấp hành, làm gương cho cấp dưới. Việc lồng ghép trong sinh hoạt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) cần làm tốt hơn trong thời gian tới, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Trước đó, Đoàn Công tác của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về tình hình thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ Chính trị./.

Theo: TTXVN

Video