Thứ Sáu, 20/9/2019
Ban Bí thư giao ban với các tỉnh Tây Nguyên về Chỉ thị 03
4/11/2012 17:56' Gửi bài này In bài này
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị giao ban

Buổi giao ban bàn 3 nội dung trọng tâm là: Đánh giá việc triển khai Chỉ thị 03 ở các cấp ủy Đảng của 5 tỉnh Tây Nguyên; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời qua hội nghị, đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy địa phương để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tỉnh Tây Nguyên.

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng là nghiêm túc, khẩn trương, thể hiện sự chủ động tìm tòi, sáng tạo, tích cực thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền phong phú, đa dạng và hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng rõ rệt.

 

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý các tỉnh Tây Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, có nơi có lúc còn lúng túng, cán bộ một số nơi tham gia học tập, quán triệt chỉ thị còn mang tính hình thức, đối phó.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các tỉnh khẩn trương chấn chỉnh, nhằm triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đạt kết quả cao hơn./.

Theo: VOV

Video