Thứ Sáu, 20/9/2019
Giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
20/11/2012 22:0' Gửi bài này In bài này

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị chỉ huy các cấp cần quán triệt rõ nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ trong Quân đội và Công an, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên hai lực lượng.

 
 Hội nghị giao ban Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương
về việc thực hiện Chỉ thị 03. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI nói riêng. Thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, không chỉ là một giải pháp quan trọng, mà còn giúp thực hiện tốt các giải pháp khác đã được xác định trong Nghị quyết của Trung ương.

 

Sau khi lắng nghe các báo cáo, tham luận tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 trong Quân đội và Công an cũng như các ngành, địa phương trong hơn một năm rưỡi qua cho chúng ta nhiều kinh nghiệm và khẳng định niềm tin vào sự cần thiết, hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị.

 

Đánh giá kết quả thực hiện, đồng chí Lê Hồng An cho rằng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương đã chấp hành nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương; triển khai thực hiện Chỉ thị một cách toàn diện và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

 

Đề cập đến những mặt còn hạn chế, cần khắc phục, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ, nhìn chung, việc triển khai Chỉ thị ở một số đơn vị trong hai lực lượng còn chậm. Một số cấp ủy chưa xác định rõ yêu cầu, nội dung, những việc cần làm, do vậy, lúc đầu nhiều nơi còn lúng túng, nhất là trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ thành công việc thường xuyên...

 

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; coi đây là một nội dung không thể thiếu trong chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm của cấp ủy để kiểm tra, xem xét, đánh giá, đôn đốc thực hiện. Xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị và những điều Bác Hồ dạy Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, qua loa, chiếu lệ, hình thức...

 

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến tốt; cung cấp thông tin về điển hình người tốt, việc tốt cho các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời biểu dương, khen thưởng.

 

Theo Báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Quân sự Trung ương đã gắn việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện lời dạy của Bác và đã xác định được chuẩn mực đạo đức trong toàn quân: “Trung thành tuyệt đối, đoàn kết, kỷ luật, vượt khó, chiến đấu thắng lợi; công tác hiệu quả”; thống nhất chỉ đạo 6 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ chốt trong Quân đội, kết hợp chặt chẽ với việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Đảng ủy Công an Trung ương đã gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

 

Nhiều nơi đã thể hiện nỗ lực chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị vào từng binh chủng, từng lực lượng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng đã được chú trọng, gắn với tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng ở các đơn vị, tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

 

* Cũng trong ngày 20-11-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

 
 Quang cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: TTXVN

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương xác định: nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương là vấn đề đạo đức công vụ; địa bàn trọng điểm là các cơ quan quản lý Nhà nước - nơi tham mưu về chủ trương, chính sách vĩ mô và có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như quyền lợi của nhân dân và doanh nghiệp.

 

Ban Thường vụ chỉ đạo quyết liệt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, đảng viên theo 5 nội dung cụ thể.

 

Đảng ủy Khối chỉ đạo sát sao việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương đạo đức Bác Hồ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, coi đây là một biện pháp hàng đầu trong giải pháp về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối…

 

Các đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, với công tác an sinh xã hội và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.

 

Các nội dung học tập và làm theo, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên được đưa vào sinh hoạt chi bộ; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở bình xét, phân loại tổ chức Đảng hàng năm.

 

Nhiều đảng bộ đã tích cực tìm tòi cách thức tổ chức, chủ động sáng tạo trong việc quán triệt, triển khai chỉ thị, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp, trong nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm nội dung sát với tình hình thực tế.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu bật những kết quả đạt được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 ở Khối các cơ quan Trung ương, Khối doanh nghiệp Trung ương.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả đạt được của hai Đảng ủy Khối trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, Đảng ủy hai Khối đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; lựa chọn nội dung trọng tâm và xác định địa bàn trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

 

Các cấp ủy đảng đã quan tâm, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ để hoạt động này được tiến hành thường xuyên, không bị sao nhãng.

 

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các Đảng bộ thuộc hai khối tiến hành nghiêm túc, xem đây là một khâu rất quan trọng của quá trình đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các đảng bộ trực thuộc hai Khối đã cụ thể hóa xây dựng chuẩn mực cho toàn đảng bộ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy hai Khối tuyên truyền tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là đội ngũ Bí thư cấp ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

 

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng. Công tác tuyên truyền cần các cấp ủy quan tâm đúng mức, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến làm theo Bác, từ người lao động bình thường, cán bộ đảng viên đến cán bộ lãnh đạo quản lý. Tăng cường sự gắn kết trong việc chỉ đạo giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ cấp ủy trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả, là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng./.

PV tổng hợp

Video