Thứ Ba, 20/8/2019
Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại Hà Nam và Ninh Bình
3/12/2012 23:41' Gửi bài này In bài này

Tại Hà Nam, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nêu rõ: Năm 2012, các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung quan trọng Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nền nếp, có sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân.

 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Hà Nam. Ảnh: TTXVN

Tỉnh đẩy mạnh việc “làm theo”, chú trọng phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đặc biệt, Tỉnh ủy Hà Nam tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền hướng về cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được tăng cường. Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Ghi nhận những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng, điểm nổi bật của Hà Nam thể hiện ở việc tập trung chỉ đạo đăng ký việc “làm theo” của mỗi cán bộ, đảng viên tùy theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác đăng ký việc làm cụ thể theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng việc chỉ đạo làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó trao đổi, nâng cao chất lượng việc làm theo đạo đức của Bác Hồ trong toàn Đảng bộ và nhân dân của tỉnh.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương việc đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hà Nam đã nhận thức đầy đủ hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về vai trò của đạo đức đối với cá nhân và xã hội, ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức, lối sống được nâng lên. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiến tiến, điển hình, bước đầu có sự lan tỏa và tác động tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đã chỉ ra những hạn chế của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW như: một số cấp ủy vẫn còn chưa sâu sát và chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị; việc phát hiện những mô hình hay, nhân rộng điển hình chưa được nhiều, còn ít sức thuyết phục, chưa xây dựng được chuẩn mực đạo đức cho từng chi bộ...

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, năm 2013, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Hà Nam cần xác định việc học tập, đặc biệt là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong mọi việc làm, nhất là trong ứng xử với nhân dân; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

Các cấp ủy Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, trong đó tăng cường hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

 

Các cấp ủy Đảng tiếp tục hướng dẫn, bổ sung chuẩn mực đạo đức và đưa vào sinh hoạt định kỳ một cách thiết thực trong toàn Đảng bộ; quan tâm chỉ đạo tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá, các tác phẩm, văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

* Chiều 3-12, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đinh Thế Huynh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Tại Ninh Bình, việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh ủy Ninh Bình tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 03 kết hợp chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

 

Đến nay, 659/714 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức (đạt 92,3%). Phần lớn các cơ quan đơn vị xây dựng được nội dung chuẩn mực đạo đức bảo đảm ngắn gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nhiều nội dung về chuẩn mực đạo đức được in lên panô, treo trang trọng tại nơi trung tâm của trụ sở để mọi người cùng biết và làm theo.

 

Nhiều cấp ủy Đảng đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03 như: Đảng bộ thành phố Ninh Bình gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, hằng quý theo từng chuyên đề; Đảng bộ huyện Yên Khánh đưa nội dung “làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ” vào trong công tác dồn điền đổi thửa, người dân hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới; Đảng bộ Công an tỉnh xây dựng diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến người dân”, từ đó phát hiện, tuyên dương những điển hình tiên tiến, đồng thời kịp phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai cuộc vận động gắn liền với phong trào thi đua Quyết thắng, bắt đầu từ việc tiết kiệm điện, nước, xăng xe,... tiến tới hình thành mô hình “Hòm thư tiết kiệm” để xóa đói, giảm nghèo.

 

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận và hoan nghênh những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được sau 1 năm rưỡi triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03, quyết tâm của Bộ Chính trị, sự khác nhau giữa yêu cầu của cuộc vận động ở giai đoạn trước với việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Điểm nổi bật là Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức tới tổ chức Đảng cơ sở, chú trọng việc chỉ đạo giáo dục đạo đức của Bác Hồ trong Đảng và trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Việc xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến bước đầu tạo ra sự lan tỏa, có tác động tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã chỉ ra những hạn chế của tỉnh trong việc thực hiện Chỉ thị 03 như: một số cấp ủy vẫn còn chưa sâu sát và chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị nên hiệu quả chưa cao, còn mang tính hình thức; việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa mang lại ảnh hưởng rõ rệt; việc phát hiện những mô hình hay, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là ở chi bộ cơ sở chưa được nhiều, còn ít sức thuyết phục,...

 

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Ninh Bình quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyên đề trọng tâm của năm 2013 là: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, nêu gương cho cấp dưới, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu Tỉnh ủy Ninh Bình tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức ở cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn tại; những vấn đề liên quan trực tiếp đến mối quan hệ với nhân dân; nghiêm chỉnh thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền của tỉnh cần tích cực tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

PV tổng hợp

Video