Thứ Ba, 20/8/2019
Tiếp tục học và làm theo Bác, Thanh Hóa quyết tâm xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu
14/12/2012 17:54' Gửi bài này In bài này

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947 -  20-2-2012), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU. Theo đó, xác định 18 công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nhằm góp phần tạo bước chuyển đột phá mới và mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tất cả nỗ lực đó hướng trọng tâm vào việc xây dựng con người kiểu mẫu, làng, xã kiểu mẫu, thị, thành phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động, phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của mình nhằm tạo nên sức sống mới trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn và mọi tầng lớp nhân dân một cách cụ thể. Tiêu biểu các huyện, thị xã Sầm Sơn, Nông Cống, Ngọc Lặc, Thọ Xuân..., các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt nội dung của Chỉ thị số 03-CT/TW thành nội dung hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội; xây dựng và hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên.

Nổi bật là, cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề “65 năm Thanh Hóa làm theo lờiBác Hồ dạy”, với 36 tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở, đã tiếp tục khẳng định tư tưởng, tình cảm, tấm gương và sự quan tâm sâu sắc của Bác đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa trên mỗi chặng đường phấn đấu xây dựng thành tỉnh kiểu mẫu. Đó là di sản vô cùng quý giá mà Bác dành không chỉ cho Thanh Hóa mà còn cho cả nước, đang là động lực để Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa quyết tâm vươn lên mạnh mẽ và vững chắc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy” nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong học tập, lao động, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các huyện Hoằng Hóa, Nông Cống, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành, Trường Đại học Hồng Đức,… tổ chức thành cuộc thi riêng của đơn vị, địa phương mình. Công an tỉnh gắn cuộc thi với thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Hội Cựu chiến binh tỉnh gắn với Cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”… Các cuộc thi được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của tỉnh đã tổng kết 3 năm; trao bằng khen cho 5 tập thể, 22 tác phẩm xuất sắc của 28 tác giả. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai và động viên, khích lệ văn nghệ sĩ, nhà báo trong tỉnh sáng tác, quảng bá ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác trong đời sống tinh thần của xã hội; đồng thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Những tháng đầu năm 2012, công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thường xuyên, rộng khắp, với các hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Báo Thanh Hóa phát triển chuyên trang “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên các số báo ra ngày thứ tư và thứ bảy hằng tuần. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tuyên truyền mạnh mẽ những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những hoạt động phong phú của các cơ quan, ban, ngành, địa phương cơ sở trong việc làm theo tấm gương của Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành cuốn sách “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”, nhân kỷ niệm 65 năm  ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015; tuyên truyền bằng chính việc làm, sự nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý, để việc làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác. Ở Đảng bộ huyện Cẩm Thủy, ngay sau đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đăng ký làm theo Bác đối với cán bộ chủ chốt gắn với thực hiện quy chế làm việc và chương trình hành động; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc làm theo của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt chú ý vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm, xã Yên Trường, huyện Yên Định tổ chức mít-tinh trọng thể và phát động cuộc thi tìm hiểu “Xây dựng nông thôn mới”, dưới hình thức thi viết và sân khấu hóa.

Sự nghiêm túc, sáng tạo trong tổ chức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từ khắp các địa phương, đơn vị, đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung toàn tỉnh năm 2011 và những tháng đầu năm 2012. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 12,3%; chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,15% so với năm trước và đạt mục tiêu đề ra...

  Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Thanh Hóa thực hiện tốt phương châm“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với học tập những lời dạy của Bác đối với Thanh Hóa. Theo đó, năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là, các cấp ủy chỉ đạo chính quyền, đơn vị lựa chọn một số vấn đề nổi cộm, bức xúc trong các ngành, lĩnh vực, tập trung giải quyết dứt điểm, cụ thể và có hiệu quả. Đồng thời gắn với việc thực hiện các nội dung cụ thể khác như: sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt; thực hiện chuẩn mực đạo đức; tiêu chí kiểu mẫu...

Xây dựng và tổ chức thực hiện các tiêu chí theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: người công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, xã, cơ quan, huyện, tỉnh kiểu mẫu. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và giải quyết các vấn đề tư tưởng, đạo đức bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi của tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, tiến hành nghiêm túc tự phê bình và phê bình  theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ./.


Hoàng Minh

Video