Thứ Ba, 20/8/2019
Học và làm theo Bác - giải pháp quan trọng để Cục Cảnh sát Biển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ
14/12/2012 17:54' Gửi bài này In bài này

Xây dựng phẩm chất, đạo đức người chiến sĩ Cảnh sát biển

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ hội lớn để cán bộ, chiến sĩ Cục CSB tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do đó, Đảng ủy, Chỉ huy Cục đã xây dựng Tiêu chí về phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ CSB và triển khai thực hiện trong toàn Cục. Đó là: Chiến sĩ CSB phải là người: “... có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có ý chí kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước tội phạm; có tinh thần khắc phục khó khăn trước mọi gian nan, thử thách; tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, đủ sức đối phó với mọi loại tội phạm hoạt động trên biển... Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, lối sống, phong cách không lành mạnh, tự do, buông thả, bê tha, ích kỷ, chạy theo vật chất tầm thường, dẫn đến hành vi sai trái, ảnh hưởng xấu đến thanh danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hằng năm, trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Cục đều xác định rõ nội dung, chủ đề cụ thể cần tập trung đột phá (năm 2008 là “Rèn luyện kỷ luật và phẩm chất đạo đức; xây dựng chính quy; bảo đảm an toàn”, với chỉ tiêu: 100% số cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại hy sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chiến đấu và thực thi pháp luật trên biển. Năm 2009: “Quản lý tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, bảo đảm an toàn). Đảng ủy Cục ra nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo nâng cao phẩm chất đạo đức, đấu tranh chống tiêu cực trong thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Chỉ đạo các cấp ủy đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, tập trung vào các nội dung: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” để làm gương cho quần chúng noi theo. Đồng thời, tổ chức học tập hai chuyên đề: “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Ngày 05-3-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm Cục Cảnh sát Biển..., Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh, Cảnh sát Biển Việt Nam cần nhạy bén trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, kiên quyết trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý về an ninh, trật tự và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trên biển; xử lý chuẩn xác những tình huống phức tạp trên biển, theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống.
Cục xác định, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mọi cán bộ, chiến sĩ CSB phải cụ thể. Đó là, chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của trên; duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu đúng, đủ theo quy định; thực hiện tốt nền nếp chế độ, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị... Đó chính là cơ sở để Cục Cảnh sát Biển hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong những năm qua, Cục tổ chức 679 lần, với 1.208 lượt tàu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ, với lực lượng ngư chính - ngư cảng (Trung Quốc); tuần tra chung với hải quân Cam-pu-chia..., góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên biển; kiểm tra 6.723 tàu thuyền và xử phạt 3.705 tàu thuyền vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỉ đồng; bắt giữ 85 tàu thuyền vi phạm (10 tàu nước ngoài), bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý, theo pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Đặc biệt, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, khám phá 153 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ 309 đối tượng; thu trên 8,8 tấn nhựa cần sa, 13 bánh hê-rô-in, 1.500 viên ma túy tổng hợp, 0,980 kg cần sa khô, 1,15 kg kê-ta-min…

Gắn chặt và nâng tầm cùng công tác xây dựng Đảng

Để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng đạt được hiệu quả cao, Đảng ủy Cục tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Cục chủ động rà soát tổ chức, biên chế, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, các hải đội, tàu, cụm, đội nghiệp vụ, đội đặc nhiệm, làm cơ sở tiến hành sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn cấp ủy các cấp. Việc kiện toàn đội ngũ cấp ủy luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì. Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện đúng Quy chế Công tác cán bộ, Đảng ủy Cục lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn để cơ cấu tham gia cấp ủy, đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư và bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ trì đơn vị; ưu tiên lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác tốt, được rèn luyện qua thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín để đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm. Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được cấp ủy các cấp dân chủ bàn bạc và quyết định tập thể theo thẩm quyền. Việc đánh giá, nhận xét phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp luôn gắn với quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2011, Đảng ủy Cục đã kiện toàn 11 tổ chức đảng, 19 ủy viên cấp trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng và cấp ủy viên mới được kiện toàn đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong những nhiệm vụ, tình huống đột xuất, đều bảo đảm đúng nguyên tắc và hiệu quả cao; mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy được củng cố, đoàn kết nội bộ được tăng cường, dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng.

Đảng ủy Cục chỉ đạo đổi mới phong cách lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo được các cấp chú ý thực hiện. Nội dung nghị quyết bảo đảm ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế; hướng trọng tâm vào khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm của đơn vị. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã nêu cao tinh thần chiến đấu, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình... Do đó, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững; tinh thần tự giác học tập và rèn luyện mọi mặt của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao. Cùng với đó, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát các nội dung, tiêu chí đã được xác định. Trên cơ sở những yêu cầu chung, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện; tập trung khắc phục những hạn chế (cả về tư tưởng, nhận thức và hành động), bảo đảm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển Đảng được thực hiện theo phương châm: lấy chất lượng là chính; tập trung vào các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng. Theo hướng đó, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp tích cực, chủ động làm tốt khâu bồi dưỡng, tạo nguồn, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Do đó, công tác phát triển Đảng hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2011, toàn Đảng bộ tổ chức bồi dưỡng cảm tình đảng cho 168 đoàn viên ưu tú, kết nạp 81 người vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn Cục lên trên 75%.

Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hằng năm, căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của trên, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào những cấp ủy lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chưa cao hoặc còn hạn chế; cán bộ chủ trì, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Nội dung kiểm tra, giám sát được các cấp ủy hướng vào việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, sai phạm nảy sinh trong đơn vị; thực hiện “nói đi đôi với làm”, “nói và làm theo nghị quyết”. Trong kiểm tra, giám sát, Đảng ủy chỉ đạo các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát tập thể với kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; gắn kiểm tra thường xuyên với kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nét nổi bật trong kiểm tra, giám sát là, việc kiểm tra không chỉ của cấp trên đối với cấp dưới, mà còn phát huy vai trò giám sát của cấp dưới đối với cấp trên và đồng cấp; chú trọng những lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ độc lập, dài ngày trên biển (cảnh sát viên, trinh sát viên); lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, các lĩnh vực nhạy cảm... Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, Đảng ủy chỉ đạo tiến hành kiểm tra theo đúng quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Do đó, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra(2).

Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2011, Đảng bộ Cục có 81,8% số đảng bộ và chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh (trong đó: 9,09% đạt vững mạnh xuất sắc); 9,26% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đó đã thực sự góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học tập Bác bằng đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng điển hình

Trong chỉ đạo, Cục chú trọng gắn thực hiện học tập Bác với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng ở từng cơ quan, đơn vị để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể: Đoàn Thanh niên có các phong trào: “Thanh niên Cục CSB mẫu mực xây dựng chính quy”; “Thanh niên giành ba đỉnh cao quyết thắng”; “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… và cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo”. Thông qua các hoạt động đó, từng đơn vị đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cục hết sức quan tâm tới việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; coi đây là giải pháp quan trọng, thúc đẩy phong trào, tạo động lực góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CSB. Trước mỗi đợt thi đua, Đảng ủy, chỉ huy Cục đều định hướng lựa chọn xây dựng điểm, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; tập trung vào các đơn vị và cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ duy trì, thực thi pháp luật trên biển, công tác ở những nơi khó khăn, phức tạp; hướng về các đơn vị cơ sở và các đơn vị có bề dày truyền thống. Việc xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị tiến hành khá toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú. Đảng ủy, Chỉ huy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo Vùng CSB1 là đơn vị điểm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đảng bộ Phòng Tham mưu là đơn vị điểm về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và Vùng CSB4 là đơn vị điểm về thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Từ cách làm này, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, như: Vùng CSB1, với 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt đơn vị Quyết thắng, được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng cũng như của các ban, ngành, đoàn thể địa phương; Phòng Chống tội phạm ma túy, với 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tặng bằng khen… Đặc biệt, năm 2009, Cục CSB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và 18 tập thể vinh dự được nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 29 tập thể được tặng bằng khen, giấy khen; 306 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen và chiến sĩ tiên tiến. Trong số các điển hình tiên tiến, Đại úy Lương Đình Hưng (Phòng Chống ma túy), được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là động lực quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh, lực lượng CSB vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

-------------------------------------------

(1) Cảnh sát Biển (CSB) Việt Nam là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(2) Hằng năm, có 30% đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra. Riêng năm 2011, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 500 đảng viên; xử lý một số đảng viên vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Minh Dương

Video