Thứ Ba, 20/8/2019
Bộ đội Biên phòng Lai Châu làm theo lời Bác
13/12/2012 19:41' Gửi bài này In bài này
Từ sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức qua việc “học tập”...

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW, ngày 07-1-2006, của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15/CT-TU, ngày 15-1-2007, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và các hướng dẫn của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định: Cuộc vận động là một chủ trương lớn của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, vì vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và toàn diện.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã ban hành nhiều quy chế, kế hoạch, quyết định, công văn, hướng dẫn thực hiện. Cụ thể, trong hơn 4 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo tiến hành 8 lần sơ kết, tổng kết, kịp thời đánh giá thực chất ưu, khuyết điểm, rút ra một số kinh nghiệm, qua đó, đề ra các chủ trương, giải pháp, phát huy mặt mạnh khắc phục những hạn chế thiếu sót, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Sau học tập, Đảng ủy, Ban chỉ đạo đã hướng dẫn các cấp ủy ở cơ sở đánh giá thực trạng, đề ra chủ trương, giải pháp củng cố xây dựng đạo đức lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng; xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình.

Qua học tập, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quần chúng hiểu rõ và nắm sâu hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thấy rõ yêu cầu cần phải chống tham ô, lãng phí ngay trong những việc làm và trong cuộc sống như tiết kiệm thời gian, vật tư, trang thiết bị, rèn luyện tác phong làm việc khoa học; chuyển biến tích cực về tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Toàn Đảng bộ phát động phong trào hành động hướng mạnh về biên giới, mỗi đơn vị chọn một mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; mỗi cá nhân đóng góp một sáng kiến để nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

...đến đẩy mạnh các phong trào “làm theo”

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lên kế hoạch chọn điểm chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai trong toàn Đảng bộ. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các đơn vị cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, yếu kém của các đơn vị; phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo định  kỳ, đột xuất trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, gặp gỡ cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nắm tâm tư, tình cảm và những chuyển biến trong quá trình tổ chức thực hiện ở đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra, đã xây dựng được lề lối, tác phong làm việc, công tác của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với cán bộ chủ trì các đơn vị, phát hiện và nhắc nhở kịp thời những khiếm khuyết, hạn chế của cơ sở. Qua đó, các phong trào thi đua không ngừng được đẩy mạnh, nhiệm vụ chính trị, xã hội của đơn vị được hoàn thành xuất sắc.

Trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, đối sách, tăng cường các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới, địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động vi phạm quy chế khu vực biên giới. Hơn 4 năm qua, 7.057 lượt cán bộ đã tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc được 1.151 lần; chiến sĩ và nhân dân tham gia, kịp thời bắt giữ và xử lý hàng trăm lượt người nước ngoài vượt biên trái phép, khai thác trộm lâm, thổ sản.

Phát hiện và đấu tranh xử lý 650 vụ với 808 đối tượng, trong đó buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới 44 vụ/78 đối tượng, triệt phá 9 đường dây vận chuyển trái phép các chất ma túy, không để xảy ra điểm nóng về trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức 8 đợt cai nghiện tại cộng đồng cho 258 người nghiện ma túy trên địa bàn biên giới các xã Pha Ủ, Pa Vệ Sủ (huyện Mường Tè), các xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ, Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải (huyện Phong Thổ) đạt kết quả cao. Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác phân giới cắm mốc trên thực địa, đưa Lai Châu trở thành tỉnh thứ hai hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Vận động nhân dân phá nhổ 15.790 m2 cây thuốc phiện, xây dựng 10 cụm loa truyền thanh biên giới, phát bằng 7 thứ tiếng: Kinh, Mảng, Dao, Mông, Hà Nhì, La Hủ, Quan Hỏa. Sau hơn 3 năm thực hiện đã đem lại hiệu quả cao trong hoạt động tuyên truyền. Với khẩu hiệu hành động hướng về biên giới “gần dân, chăm lo cho dân”, tích cực tham mưu cho địa phương củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tập trung trọng điểm ở các xã đặc biệt yếu kém như: Nậm Ban (huyện Sìn Hồ), Pa Ủ (huyện Mường Tè),... Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 21 tổ với 63 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, trong đó có 10 tổ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo ở 10 xã đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo, chỉ đạo 10 cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã biên giới, phát huy tốt vai trò trong công tác tham mưu, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; tham gia củng cố 10 đảng bộ, 21 chi bộ, bồi dưỡng được 145 quần chúng ưu tú, đề nghị kết nạp 136 người vào Đảng, tham mưu thành lập thêm 8 chi bộ. Đến nay, 100% số xã biên giới đã có đảng bộ cơ sở với 192 chi bộ trực thuộc, 1.370 đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng mô hình điểm giúp dân xóa đói, giảm nghèo và đẩy mạnh chương trình phối hợp với các ngành củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như mô hình phối hợp giữa huyện Sìn Hồ với 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh xã Nậm Ban giai đoạn 2007 - 2010, mô hình trường bán trú dân nuôi ở các xã biên giới, mô hình trồng lúa nước hai vụ ở xã Sì Lờ Lầu, nuôi cá hồi ở Pa Vây Sử, mô hình chăn nuôi, trồng trọt tập trung ở hợp tác xã Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo, xã nghèo.

Và không ngừng xuất hiện những nhân tố điển hình

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, Bộ đội Biên phòng tỉnh xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như: Đồn Biên phòng 281 đột phá trong phong trào bám nắm địa bàn, nắm chắc các biến động, tuyên truyền vận động, giải quyết vấn đề di cư tự do và xây dựng chương trình thành lập Đài truyền thanh xã Dào San kể về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đồn Biên phòng 297 thực hiện tốt Cuộc vận động gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; Đồn Biên phòng 307, 309, 311, 313 với đề án giúp đồng bào La Hủ định canh định cư, xóa đói, giảm nghèo gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Từ năm 2007 - 2010, có 150 tập thể và 942 cá 
nhân điển hình được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, các đơn vị triển khai có hiệu quả chương trình “Hũ gạo tình thương” giúp các cháu học sinh nghèo vượt khó, hằng tháng, các đơn vị giúp 30 cháu học sinh, mỗi cháu được 350.000 đồng/tháng. Tiêu biểu như: Đồn Biên phòng 277 nhận đỡ đầu nuôi 2 cháu, với mức hỗ trợ 200.000 đồng/cháu/tháng và 80kg rau xanh/tuần; Đồn Biên phòng 311 nhận đỡ đầu nuôi 2 cháu với 200.000đồng/cháu/tháng và nuôi thêm một cháu ở tại đồn; các đồn biên phòng 313, 303, 297, mỗi đồn nhận đỡ đầu nuôi 2 cháu, với số tiền trên 200.000đồng/cháu/tháng.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Trước khi Trung ương phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ đội Biên phòng đã có 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Bộ đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cùng với hơn 4 năm thực hiện Cuộc vận động, qua đó một số kinh nghiệm được sơ kết, những thành tích đáng ghi nhận làm tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. Những kinh nghiệm đó là:

Trước hết, có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị là nhân tố quyết định thắng lợi.

Hai là, kết hợp chặt chẽ việc “học tập” với “làm theo”, giữa quán triệt với hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để mọi người tích cực, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tạo sự thống nhất trong cấp ủy, người chỉ huy tới cán bộ, chiến sĩ trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp, vừa nâng cao nhận thức, vừa đẩy mạnh làm theo một cách chủ động và có chiều sâu. Phát hiện những việc làm tích cực, các điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng.

Ba là, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ủy viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng Đảng; kết hợp giữa nói và làm, giữa xây và chống.

Bốn là, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cổ vũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng biên giới làm theo gương Bác.

Năm là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đề ra những giải pháp, phương hướng thực hiện, có các hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.


Đào Quang MạnhĐại tá, Bí thư Đảng bộ, Chính ủy Bộ Chỉ huyBộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Video