Thứ Ba, 20/8/2019
Bắc Kạn đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác
11/12/2012 21:29' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Kạn trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu đặt ra đã thực hiện tốt; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hiệu quả. Tuy nhiên, Bắc Kạn vẫn là tỉnh nghèo, giao thông còn nhiều khó khăn, còn một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt do những nguyên nhân khách quan, xây dựng nông thôn mới cũng đã có những nỗ lực, tuy nhiên do điều kiện địa hình, người dân còn nghèo nên việc triển khai chưa được đồng bộ.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đánh giá cao Bắc Kạn trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW đã làm nghiêm túc, có phương pháp, biện pháp và giải pháp phù hợp, đã đạt được một số hiệu quả. Tỉnh ủy Bắc Kạn cũng đã nghiêm túc đánh giá những mặt còn tồn tại trong thực hiện, những biểu hiện duy ý chí, thụ động, làm hình thức; Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở...

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý: Năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn để có giải pháp tích cực vượt qua. Tập trung vào những vấn đề chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất, chế biên nông  - lâm sản; thị trường ổn định; xây dựng nông thôn mới; việc học tập, đặc biệt là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong mọi việc làm, nhất là trong ứng xử với nhân dân; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, có kế hoạch kiểm tra và tăng cường công tác tự kiểm tra, có nêu gương, biểu dương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Gắn với việc thực hiện việc làm theo Bác với những nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, lâm sản; thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận thức chưa sâu sắc về mục đích, yêu cầu thực hiện chỉ thị, dẫn đến tình trạng không ít đơn vị, cơ sở lúng túng, nhất là việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nội dung đăng ký làm theo chưa sát chủ đề, chức trách, nhiệm vụ; việc kiểm điểm, nêu gương cán bộ chủ chốt, việc làm theo của cán bộ, đảng viên còn hình thức, chất lượng chưa cao...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã báo cáo những kết quả Đảng bộ, nhân dân Bắc Kạn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, Bắc Kạn là tỉnh nhỏ, thu ngân sách không cao, dân số chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, đất canh tác ít vẫn đạt được mức tăng trưởng cao trên 12%. Đặc biệt, với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa các cây có năng suất cao, hợp với thổ nhưỡng vào đồng đất Bắc Kạn hợp lý, cho thu nhập cao như cây dong riềng, các giống lúa thuần cho năng suất cao, chủ động về giống; các loại cây ăn quả như cam, quýt, hồng không hạt... đã đạt được những kết quả cao, được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể để nâng cao giá trị sản phẩm.

Về thực hiện và triển khai chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh Bắc Kạn đã có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, thành lập bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách cấp tỉnh giúp Ban Thường vụ; đã tổ chức quán triệt Chỉ thị sâu rộng trong toàn đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, giao ban… Vì vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03, về quyết tâm của Bộ Chính trị, cụ thể hoá 8 nội dung của Chỉ thị cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện trong đạo đức, lối sống, tác phong, ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên tập trung vào thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trong phát triển nông, lâm nghiệp, xoá nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản...

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Cường đã nêu quyết tâm của Đảng bộ, và nhân dân Bắc Kạn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới gắn với thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 với những nội dung được xác định là: Chú trọng phát triển, nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá, đặc biệt là việc bảo tồn các giá trị vặn hoá, giá trị sinh cảnh tự nhiên, để không chỉ bảo tồn mà phát huy thế mạnh đó để nâng cao đời sống người dân; xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; gắn triển khai thực hiện các chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng với 8 nội dung cấp bách rút ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đã đi thăm nhà máy chế biến gỗ SAHABAK và nhà máy chế biến dong riềng của Công ty TNHH Hoàng Giang tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể (Bắc Kạn)./.

Theo: TTXVN

Video