Thứ Sáu, 19/10/2018
 • Bảo tàng Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Với chức năng, nhiệm vụ được quy định, Bảo tàng Hồ Chí Minh có một lợi thế đặc biệt trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 • Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Ngày 20-02-2014, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014

  TCCSĐT - Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận

  TCCSĐT - Trong di sản tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh có một nội dung hết sức quan trọng, đó là lý luận và công tác lý luận của Đảng. Quan niệm về lý luận, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dùng ngôn từ “kinh viện”, nhưng lại rất chuẩn xác, lột tả được bản chất của khái niệm này.

 • Một số việc làm thiết thực, hiệu quả ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã có nhiều cách làm hiệu quả, hợp lòng người và có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị trí xứng đáng trong các trường sư phạm và được xã hội đánh giá cao.

 • Thành phố Pleiku triển khai nhiều giải pháp cụ thể làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XIV về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thành phố Pleiku đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát hợp, đạt được hiệu quả thiết thực.

 • Đăk Hà nâng cao toàn diện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  TCCSĐT - Trong hơn hai năm qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, chủ động của Ban Thường vụ Huyện ủy; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã đạt được kết quả khả quan.

 • Huyện Yên Sơn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 • Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Những kết quả đạt được từ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thời gian qua đã góp phần để đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

 • Học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị đã nêu rõ việc tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp”.

 • Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình không chỉ có giá trị lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là khi cuộc đấu tranh với “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

 • Kiên trì thực hiện triết lý phát triển giáo dục Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Triết lý giáo dục là cơ sở lý luận, là công cụ nhận thức, định hướng chỉ đạo thực hiện phát triển nền giáo dục của đất nước. Ở Việt Nam, triết lý giáo dục được hình thành và phát triển qua các giai đoạn lịch sử. Ngày nay, khi bối cảnh thế giới đang có nhiều đổi thay, hơn lúc nào hết, triết lý giáo dục Việt Nam cần được bổ sung, hoàn thiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Vùng Tây Bắc: Chủ động, sáng tạo học tập và làm theo gương Bác Hồ

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 03), vùng Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo trong triển khai, tạo nên một phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 • Sáng tạo trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Lâm Đồng

  TCCSĐT - Nhận thức đúng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là phấn đấu rèn luyện suốt đời, vì vậy Đảng bộ Lâm Đồng rất nghiêm túc chú trọng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 2 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay và bài học kinh nghiệm cần được nhân rộng.

 • Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn với kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Hơn 2 năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao và nhiều biện pháp sát hợp, cụ thể hóa chủ trương của cấp trên về “Học tập và làm tấm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố báo chí chung Việt Nam - Áo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố báo chí chung.

Video