Thứ Bảy, 20/4/2019
 • Vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ. Đó là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân; xuyên suốt và bao trùm trong đó là vấn đề con người và chính sách xã hội đối với con người.

 • Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

  TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện miền núi Như Xuân

  TCCSĐT - Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã tập trung chỉ đạo toàn Đảng bộ xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm và là công việc thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 • Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

 • Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thời gian qua, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào, hành động đã được thanh niên Thủ đô phát động hiệu quả và có sức lan tỏa cao.

 • Binh chủng Tăng - Thiết giáp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Từ đầu năm 2014 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã đạt được một số kết quả quan trọng.

 • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Phước

  TCCSĐT - Quán triệt, triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phong phú vào thực tiễn, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như nhiều bài học kinh nghiệm quý.

 • Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

  TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước cả hôm nay và trong tương lai.

 • Đảng bộ thành phố Hạ Long: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  TCCSĐT - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thành phố Hạ Long với rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

 • Bốn mươi lăm năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: “Tổng kết lịch sử, định hướng tương lai”

  TCCSĐT - Di chúc được Bác viết vào dịp sinh nhật của mình và được hoàn thiện trong 5 năm, khi Người còn rất minh mẫn, sáng suốt. Năm năm Bác trăn trở, suy nghĩ kỹ càng, viết đi, viết lại, sửa chữa, bổ sung… Do vậy, bản Di chúc tuy ngắn gọn, súc tích, nhưng hầu như đã chứa đựng toàn vẹn: không thiếu việc gì, không sót một ai. Bốn mươi lăm năm ngày Bác đi xa, xin được đối chiếu với những lời Bác đã dặn, kiểm điểm xem Đảng và dân tộc ta đã thực hiện được những gì…

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ

  Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

 • Một tư tưởng lớn thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

  Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Hội đồng Lý luận Trung ương: “Đầu tiên là công việc đối với con người” - Một tư tưởng lớn thấm nhuần chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh.

 • Vai trò người đứng đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCS - Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 1973/CT-TTg, ngày 07-11-2011, triển khai việc thực hiện đến các bộ, các cơ quan ngang bộ và các địa phương, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của người đứng đầu đơn vị.

 • Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

  Ngày 20-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Tư tưởng, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ

  TCCSĐT - “Uống nước nhớ nguồn”, một truyền thống đạo lý nhân ái cao quý và là một giá trị đạo đức cao đẹp trong sâu thẳm đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ của nhân dân Việt Nam, đạo lý này được thể hiện đầy đủ, toàn diện và sâu sắc trong tư tưởng, tình cảm của Người dành cho thương binh, liệt sĩ,những người đã hy sinh thân mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Séc

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tới theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hai nước đã ra Tuyên bố chung. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:

Video