Thứ Sáu, 20/9/2019
 • Tuyên Quang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Kế thừa kết quả thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp của tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện nghiêm túc.

 • Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCS - Các tư tưởng và phương châm chủ đạo, như “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “thêm bạn, bớt thù”, “kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”, “tăng cường nội lực”, “tự cứu lấy mình”,... chính là sự kết tinh hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối, chính sách, quan hệ đối ngoại, và sợi chỉ đỏ xuyên suốt hệ thống tư tưởng đó là lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam.

 • "Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới"

  Ngày 17-5, tại trung tâm hành chính thành phố, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu tại Lễ khánh thành, sau đây là toàn văn bài phát biểu:

 • Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố mang tên Bác

  Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực sự là đầu tầu của vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước.

 • Gần 78.000 bạn trẻ tham gia cuộc thi học tập đạo đức Hồ Chí Minh

  Ngày 16-5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2014-2015.

 • Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế

  TCCSĐT - Trong kho tàng di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, di sản tư tưởng của Người về hợp tác quốc tế là một bộ phận hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế là cơ sở nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Quân đội là đội quân công tác, đội quân chiến đấu nên bên cạnh kỹ năng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần quyết chiến thắng mọi kẻ thù, phẩm chất đạo đức của quân nhân bao giờ cũng là yếu tố then chốt. Nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra hiện nay là công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa từ một cuộc thi

  TCCSĐT - Tối ngày 13-3-2015, tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn năm 2015.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở Hà Tĩnh hiện nay

  TCCSĐT - Công tác vận động phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh thời gian qua đã đạt được một số thành tựu quan trọng thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ở tỉnh. Tuy nhiên, công tác này thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, trong bối cảnh hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau.

 • Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

 • Đăk Hà với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, anh dũng kiên cường, chịu đựng hy sinh gian khổ, làm nên những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến.

 • Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

 • Bồi dưỡng sức dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng. Dân ở đây là Nhân dân, là quần chúng thuộc các thành phần, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video