Thứ Bảy, 20/4/2019
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Sức lan tỏa từ một cuộc thi

  TCCSĐT - Tối ngày 13-3-2015, tại Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra vòng chung khảo Hội thi kể chuyện về những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn năm 2015.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở Hà Tĩnh hiện nay

  TCCSĐT - Công tác vận động phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh thời gian qua đã đạt được một số thành tựu quan trọng thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào phụ nữ ở tỉnh. Tuy nhiên, công tác này thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế. Để khắc phục những hạn chế này, trong bối cảnh hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể sau.

 • Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

 • Đăk Hà với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, anh dũng kiên cường, chịu đựng hy sinh gian khổ, làm nên những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến.

 • Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

 • Bồi dưỡng sức dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng. Dân ở đây là Nhân dân, là quần chúng thuộc các thành phần, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

 • Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCS - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, đúc kết những vấn đề có tính nguyên lý của cách mạng Việt Nam; là một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Di chúc của Người đề cập đến nhiều phương diện, chứa đựng những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, trong đó những lời di huấn về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, củng cố, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là nội dung quý giá, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

 • “Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

  TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trước lúc “đi xa” đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Người, được các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế coi là di sản tinh thần vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức của một vĩ nhân.

 • Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Ba Bể

  TCCSĐT - Ngày 22 và 23-12-2014, Huyện ủy huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đã kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn mươi lăm năm qua, việc thực hiện và làm theo Di chúc của Bác trong lực lượng vũ trang thể hiện sinh động bằng những việc làm thiết thực.

 • Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

 • Bắc Ninh: Ngành giáo dục và đào tạo học tập và làm theo lời Bác

  TCCSĐT - Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Ninh đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào dạy và học trên địa bàn tỉnh.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

  TCCSĐT - “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Séc

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam tới theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hai nước đã ra Tuyên bố chung. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:

Video