Thứ Bảy, 16/2/2019
 • Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Những kết quả đạt được từ triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thời gian qua đã góp phần để đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

 • Học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị đã nêu rõ việc tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp”.

 • Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình không chỉ có giá trị lý luận, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là khi cuộc đấu tranh với “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

 • Kiên trì thực hiện triết lý phát triển giáo dục Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Triết lý giáo dục là cơ sở lý luận, là công cụ nhận thức, định hướng chỉ đạo thực hiện phát triển nền giáo dục của đất nước. Ở Việt Nam, triết lý giáo dục được hình thành và phát triển qua các giai đoạn lịch sử. Ngày nay, khi bối cảnh thế giới đang có nhiều đổi thay, hơn lúc nào hết, triết lý giáo dục Việt Nam cần được bổ sung, hoàn thiện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

 • Vùng Tây Bắc: Chủ động, sáng tạo học tập và làm theo gương Bác Hồ

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 03), vùng Tây Bắc đã chủ động, sáng tạo trong triển khai, tạo nên một phong trào sinh hoạt chính trị sôi nổi và rộng khắp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 • Sáng tạo trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Lâm Đồng

  TCCSĐT - Nhận thức đúng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác là phấn đấu rèn luyện suốt đời, vì vậy Đảng bộ Lâm Đồng rất nghiêm túc chú trọng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 2 năm thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay và bài học kinh nghiệm cần được nhân rộng.

 • Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn với kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Hơn 2 năm qua, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp trên, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao và nhiều biện pháp sát hợp, cụ thể hóa chủ trương của cấp trên về “Học tập và làm tấm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 • Từ chính sách “nhu viễn” đến “chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh” - những điểm nhấn

  TCCSĐT - Chính sách nhu viễn được thực thi từ thời Lý và được các triều đại sau tiếp tục áp dụng dù có một vài biến đổi. Đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc của Người, được thấm nhuần và trở thành đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Tấm gương Hồ Chí Minh và vấn đề tu dưỡng đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

  TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém.”(1). Thực tế, tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gây nên bức xúc trong xã hội, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng.

 • Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 317/CT-QUTW, của Thường vụ Quân ủy Trung ương; sau hơn 2 năm (2011 - 2013) triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

 • Trà Vinh xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả

  TCCS - Kế thừa kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, của Bộ Chính trị khóa X ở địa phương, trong hai năm qua, Tỉnh ủy Trà Vinh không ngừng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI. Vì vậy, trong toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

 • Yên Bái vươn lên theo lời Bác dặn

  TCCSĐT - Cách đây 55 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm, nói chuyện và dặn dò cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất đồng bào Yên Bái được đón Bác về thăm. Sự kiện này là nguồn động viên to lớn giúp cho Yên Bái đạt được những bước phát triển quan trọng.

 • Đà Nẵng nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCS - Sau hơn 15 năm, kể từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng liên tục phấn đấu vươn lên trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, từng bước tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 • Làm gì và làm thế nào để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ?

  TCCS - Ngày 28-4-1964, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (nay là Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Từ đó, phong trào thi đua “Học tập và làm theo lời Bác dạy" trở thành công việc hằng ngày của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty suốt 49 năm qua. Những lời căn dặn ân cần của Bác càng được các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty khắc ghi và trở thành động lực trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện nay để Rạng Đông tin tưởng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên.

 • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thi đua yêu nước

  TCCSĐT- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm luôn được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Trong đó, điểm đặc biệt, thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm của Thành ủy Thành phố là gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thi đua yêu nước.

Tiêu điểm

LỜI CHÚC TẾT XUÂN KỶ HỢI - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

TCCSĐT - Trước thềm Năm mới Kỷ Hợi - 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Video