Thứ Bảy, 18/8/2018
 • Làm gì và làm thế nào để thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ?

  TCCS - Ngày 28-4-1964, Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (nay là Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Từ đó, phong trào thi đua “Học tập và làm theo lời Bác dạy" trở thành công việc hằng ngày của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty suốt 49 năm qua. Những lời căn dặn ân cần của Bác càng được các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty khắc ghi và trở thành động lực trong “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện nay để Rạng Đông tin tưởng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước đi lên.

 • Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thi đua yêu nước

  TCCSĐT- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm luôn được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên trong thời gian qua. Trong đó, điểm đặc biệt, thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm của Thành ủy Thành phố là gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thi đua yêu nước.

 • Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh

  TCCS - Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ có một vị trí đặc biệt nổi bật. Người chẳng những để lại cho chúng ta một hệ thống các quan niệm, quan điểm sâu sắc và hiện đại về dân chủ - xét về mặt lý luận - mà còn nêu gương mẫu mực thực hành dân chủ - xét về mặt thực tiễn - cho chúng ta noi theo, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quân khu 4

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317/CT-QUTW của Quân Ủy Trung ương, 2 năm qua (2011 - 2013) việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu; xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, của các loại hình cơ quan, đơn vị. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa muôn sắc được kết tinh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Học tập và làm theo Bác ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

  TCCS - Trong năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã làm nhiều việc để triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên trong tổ chức cơ sở đảng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

  TCCSĐT - Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

 • Những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị; Chỉ thị 317/CT-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các kế hoạch, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung làm chuyển biến nhận thức tư tưởng, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, chuyển biến về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 • Tổng cục Hậu cần quân đội gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 03 với nhiệm vụ chính trị

  TCCSĐT - Là lực lượng có nhiệm vụ trực tiếp bảo đảm công tác hậu cần chiến lược của quân đội, thời gian qua, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác. Một trong những biện pháp được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục hết sức coi trọng đó là đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 • Giáo dục và rèn luyện đạo đức của người cán bộ y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCS - Quan điểm về y đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo thời gian, càng mang giá trị nhân văn cao cả. Ngày nay, việc vận dụng sáng tạo quan điểm của Người về giáo dục và rèn luyện y đức đối với người cán bộ y tế luôn luôn trở nên cấp thiết.

 • Tư tưởng và việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa

  TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dẫu bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Tư tưởng và việc làm của Người về công tác đền ơn đáp nghĩa là sự kế thừa truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là tài sản tinh thần to lớn mang đậm giá trị nhân văn.

 • Bình Thuận chú trọng lồng ghép học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

  TCCSĐT - Phát huy những thành tích đạt được sau hơn 4 năm thực hiện, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xem việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hướng “làm theo” chính là góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đây là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện nhân cách, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; là nền tảng tinh thần và động lực cho phát triển bền vững của tỉnh.

 • Kế thừa và phát huy tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

  TCCSĐT - Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 • Về tư tưởng, phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Phong cách Hồ Chí Minh là hình thức biểu hiện tập trung, rõ nét nhất của đạo đức và là một bộ phận quan trọng trong di sản tư tưởng vô giá mà Người để lại cho chúng ta. Phong cách của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách người cán bộ cách mạng mà còn bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

 • Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4 đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4 (Đoàn Công Binh Hải Vân) đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều chủ trương, biện pháp, cách làm cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực, toàn diện trên các mặt.

 • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong quá trình tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cần hệ thống các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa theo tư tưởng của Người.

Tiêu điểm

Tổng Bí thư: Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi thiết thân

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (lớp thứ I, năm 2018). TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Video