Thứ Sáu, 20/9/2019
 • Tăng cường phương thức nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Hiện nay, tư tưởng nêu gương đó vẫn giữ nguyên giá trị và càng trở nên cấp thiết, được Đảng ta tiếp tục quán triệt, vận dụng trong tình hình mới.

 • Cách làm mới sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang

  TCCS - Năm 2019 đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, vì vậy, tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến đi đôi với kiến quốc

  TCCSĐT - Trong quá trình cùng với toàn Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quan điểm kháng chiến đi đôi với kiến quốc. Đây là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin về quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chiến tranh, là sự kế thừa và nâng lên một tầm cao mới quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước trong công cuộc đấu tranh lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh của dân tộc ta.

 • Làm theo tư tưởng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người không chỉ được cả dân tộc Việt Nam kính yêu mà còn được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ngưỡng mộ, kính phục và tôn vinh. Bởi ở Người, từ tư tưởng đến cách ứng xử trước các vấn đề của đời sống con người luôn chứa đựng tính nhân văn hết sức sâu sắc, cao cả, đặc biệt là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

 • Đưa việc thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác

  Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Kế hoạch và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Vĩnh Long; Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019; là những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, thanh niên đưa việc thực hiện theo Di chúc của Người trở thành hành động tự giác hàng ngày.

 • Trao giải Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

  Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019), tối 18-5, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự lễ và trao giải.

 • Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về điều tra dân số

  TCCSĐT - Trong không khí sôi nổi của cuộc Tổng Điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc bắt đầu vào lúc 0h00 ngày 01-4-2019 đến hết ngày 24-4-2019, chúng ta lại nhớ và càng trân quý những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều tra dân số và vận dụng tư tưởng của Người trong cuộc Tổng Điều tra dân số và nhà ở hiện nay.

 • Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày Bác Hồ về thăm cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La

  TCCSĐT - Tối 07-5-2019, tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07-5-1959 - 07-5-2019); đồng thời, khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc".

 • Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

  TCCSĐT - Ngày 04-5-2019, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (Chỉ thị 05) cụm các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 • Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”

  TCCSĐT - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Trong đó, nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên - giá trị hiện nay

  TCCSĐT - Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều vấn đề trọng yếu, cấp thiết, thường xuyên và lâu dài đối với đảng cầm quyền, trong đó có vấn đề kiểm soát quyền lực, để làm cho Đảng luôn giữ gìn được bản chất cách mạng, giữ được uy tín và thanh danh của đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quan điểm đó không chỉ có giá trị lịch sử mà hiện nay vẫn giữ nguyên tính thời sự trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, trong vấn đề kiểm soát quyền lực đối với cán bộ, đảng viên.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền

  TCCSĐT - Xây dựng chính quyền đi đôi với bảo vệ chính quyền cách mạng là vấn đề cơ bản trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là một trong những nội dung tư tưởng quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy luật dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam.

 • Vai trò của Bộ Phương Đông với cách mạng châu Á

  TCCSĐT - Năm nay, nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III - ra đời và khẳng định những giá trị đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong đó, vai trò của Bộ Phương Đông đối với châu Á là rất quan trọng, góp phần giúp các dân tộc thuộc địa ở châu Á vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm đầu thế kỷ XX.

 • Gắn bó mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh - nét đặc sắc trong văn hóa cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

  TCCS - Vai trò, vị trí cầm quyền của Đảng thể hiện quyền hạn, trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của Đảng trước nhân dân, trước dân tộc. Vì thế, từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề thiết kế và xây dựng Đảng cầm quyền, một nhà nước pháp quyền mạnh mẽ, sáng suốt, gắn bó mật thiết và hành động vì lợi ích của nhân dân.

 • Nhìn lại 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Phước

  TCCS - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị), việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video