Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đăk Hà với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, anh dũng kiên cường, chịu đựng hy sinh gian khổ, làm nên những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến.

Về “nêu gương” trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Có nhiều biện pháp để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, trong đó “nêu gương” là biện pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu.

Bồi dưỡng sức dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chữ “DÂN” là nội dung lớn nhất, cốt lõi nhất và luôn được Người đặt lên hàng đầu trong mọi hành động, mục tiêu cách mạng. Dân ở đây là Nhân dân, là quần chúng thuộc các thành phần, các giới, các lứa tuổi, đồng bào các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCS - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những nội dung cơ bản, quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, đúc kết những vấn đề có tính nguyên lý của cách mạng Việt Nam; là một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền. Di chúc của Người đề cập đến nhiều phương diện, chứa đựng những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, trong đó những lời di huấn về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, củng cố, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là nội dung quý giá, mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

“Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ” - sự kết nối truyền thống và hiện đại

TCCSĐT - Thế kỷ XX ghi nhận một sự kiện chấn động toàn thế giới: Mỹ - một đế quốc sừng sỏ, đã thất bại trước dân tộc Việt Nam đất không rộng, người không đông. Có nhiều nguyên nhân được đưa ra, nhưng - Mỹ thua vì không hiểu văn hóa Việt Nam, là có sức thuyết phục nhất.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế trước lúc “đi xa” đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc lịch sử. Đó là những lời căn dặn cuối cùng của Người, được các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế coi là di sản tinh thần vô giá, kết tinh những tư tưởng, tình cảm, đạo đức của một vĩ nhân.

Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Ba Bể

TCCSĐT - Ngày 22 và 23-12-2014, Huyện ủy huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi Kể chuyện về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang nhân dân cùng toàn Đảng, toàn dân đã kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bốn mươi lăm năm qua, việc thực hiện và làm theo Di chúc của Bác trong lực lượng vũ trang thể hiện sinh động bằng những việc làm thiết thực.

Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

/ / Xem tiếp

Quy chế thi mới tạo thuận lợi hơn cho thí sinh

Nhằm làm rõ hơn những thay đổi trong Quy chế kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 vừa được ban hành, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VIDEO