Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện miền núi Như Xuân

TCCSĐT - Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã tập trung chỉ đạo toàn Đảng bộ xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm và là công việc thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận trong xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Tìm hiểu quan điểm dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

Thanh niên Thủ đô phát huy vai trò xung kích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Thời gian qua, thanh niên Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhiều phong trào, hành động đã được thanh niên Thủ đô phát động hiệu quả và có sức lan tỏa cao.

Binh chủng Tăng - Thiết giáp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Từ đầu năm 2014 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Bình Phước

TCCSĐT - Quán triệt, triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều hình thức phong phú vào thực tiễn, tỉnh Bình Phước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như nhiều bài học kinh nghiệm quý.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, là sự kết tinh tinh thần, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, vạch ra những định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển của đất nước cả hôm nay và trong tương lai.

Đảng bộ thành phố Hạ Long: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng

TCCSĐT - Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thành phố Hạ Long với rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bốn mươi lăm năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ: “Tổng kết lịch sử, định hướng tương lai”

TCCSĐT - Di chúc được Bác viết vào dịp sinh nhật của mình và được hoàn thiện trong 5 năm, khi Người còn rất minh mẫn, sáng suốt. Năm năm Bác trăn trở, suy nghĩ kỹ càng, viết đi, viết lại, sửa chữa, bổ sung… Do vậy, bản Di chúc tuy ngắn gọn, súc tích, nhưng hầu như đã chứa đựng toàn vẹn: không thiếu việc gì, không sót một ai. Bốn mươi lăm năm ngày Bác đi xa, xin được đối chiếu với những lời Bác đã dặn, kiểm điểm xem Đảng và dân tộc ta đã thực hiện được những gì…

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ

Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

/ / Xem tiếp

Việt - Nga ra Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 26-11. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga.

VIDEO