Dân số vùng biển, đảo

“Đầu tư cho thanh niên” - Đầu tư ngay từ bây giờ

TCCSĐT - Đó là ý kiến của ông Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7-2014.

“Xương rồng đỏ” trong sóng dữ

TCCSĐT - Tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đầy bão tố, bộ đội hải quân không chỉ sống, xây dựng đảo xanh tốt mà còn là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân bám biển, khai thác thủy, hải sản, làm giầu cho quê hương. Chúng tôi gọi họ là “xương rồng đỏ” trong sóng dữ.

Định hướng phát triển kinh tế biển, đảo vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

TCCSĐT - Để xây dựng định hướng phát triển kinh tế biển, đảo của vùng Bắc Trung Bộ một cách hợp lý, bài viết muốn đi sâu nghiên cứu, tiếp cận, đánh giá và phân tích vấn đề theo “3 cấp độ không gian”: (i) Việt Nam trong khu vực; (ii) Miền Trung trong Việt Nam; (iii) Bắc Trung Bộ trong miền Trung.

Huyện đảo Cô Tô: Nhiều giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng dân số

TCCSĐT - Được triển khai từ năm 2009, Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển” (Đề án 52) đã từng bước khẳng định được ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) ở tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện đảo Cô Tô nói riêng. Các chương trình của Đề án được thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn huyện đảo đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ thiết thực do Đề án cung cấp.

Đẩy mạnh công tác dân số vùng biển, đảo và ven biển trong tầm nhìn đến năm 2020

TCCS - Quốc gia biển phải có công dân biển! Một trong những nhân tố quan trọng để Việt Nam trở thành “Quốc gia mạnh, giàu từ biển” là phải có nguồn dân số chất lượng cao. Vì vậy, công tác dân số vùng biển, ven biển và hải đảo phải thực sự được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, đảo vùng duyên hải miền Trung

TCCS - Việc tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế biển, đảo tại Việt Nam đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước tới các chương trình đào tạo chuyên sâu của các trường đại học gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác.

Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng cư dân ven biển Bắc Trung Bộ và vùng Duyên Hải miền Trung

TCCSĐT: Để quản lý tốt môi trường biển, trước hết cần phải dựa vào các cộng đồng dân cư đang sinh sống ở vùng ven biển và hải đảo. Sự tham gia của người dân vào bảo vệ môi trường (BVMT) không chỉ tạo thêm nguồn lực tại chỗ, mà còn là lực lượng giám sát môi trường nhanh và hiệu quả, giúp cho các cơ quan quản lý môi trường giải quyết kịp thời sự ô nhiễm môi trường biển ngay từ khi mới xuất hiện.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

TCCS - Công tác dân số, thay đổi chất lượng dân số và bố trí lại dân cư gắn với việc bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một vấn đề mang tính chiến lược, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần thực hiện sớm và thường xuyên kiểm soát được tình trạng dân số ở các vùng biển, đảo và ven biển.

Phú Yên xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

TCCS - Phú Yên có bờ biển dài gần 200 km với vùng nước nội thủy lãnh hải rộng hơn 3.200km2. Địa bàn ven biển có 128 thôn, khóm, khu phố thuộc 27 xã, phường, thị trấn của các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa. Toàn tỉnh hiện có trên 7.000 tàu thuyền các loại với hơn 26.000 lao động, trong đó có khoảng 700 tàu cá công suất lớn với hơn 5.000 lao động thường xuyên đánh bắt xa bờ. Đứng chân trên vùng biên giới lãnh hải rộng lớn này, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên thời gian qua đã có những bước đi đúng đắn và cách làm phù hợp với tình hình thực tế trong mục tiêu xây dựng nền “Biên phòng toàn dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển trên địa bàn.

Hai năm triển khai Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển: Thành tựu, hạn chế và các giải pháp

TCCSĐT: Đề án 52 được triển khai hơn hai năm nay là một bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại vùng biển, đảo và ven biển; hỗ trợ và xây dựng các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em/kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Trang1234
/ / Xem tiếp

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn sự nghiệp cách mạng của dân tộc một cách mạnh mẽ, sâu sắc. Trong thời kỳ đổi mới, trên phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tư tưởng của Người về đoàn kết trong Đảng đã thể hiện giá trị một cách đậm nét.

VIDEO