Dân số vùng biển, đảo

Những triển vọng cho kinh tế biển, đảo

TCCSĐT - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), xác định: “Vùng biển và ven biển là địa bàn chiến lược về kinh tế và an ninh, quốc phòng, có nhiều lợi thế phát triển và là cửa mở lớn của cả nước để đẩy mạnh giao lưu quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Khai thác tối đa tiềm năng và các lợi thế của vùng biển, ven biển, kết hợp với an ninh, quốc phòng, tạo thế và lực để phát triển mạnh kinh tế - xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc”.

Hà Tĩnh: Kiểm soát dân số vùng ven biển còn nhiều khó khăn

TCCSĐT - Kiểm soát có hiệu quả quy mô dân số, chất lượng dân số các xã ven biển, bãi ngang sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình cùng các mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo và ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

Phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

TCCSĐT - Phát triển du lịch biển, đảo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trước những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua cùng những thách thức đặt ra, đòi hỏi sự thích ứng trong tình hình mới, ngành du lịch đang tích cực triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020” với quan điểm phát triển du lịch biển, đảo gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”

TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09-02-2007, “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban Chấp hành Trung ương khóa X là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang với nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có vai trò, trách nhiệm đặc biệt.

Kiểm soát dân số vùng biển, đảo: mỗi nơi một cách làm hay

TCCSĐT - Hơn 5 năm triển khai, Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 (Đề án 52) đã mang lại nhiều niềm vui cho người dân, góp phần ổn định mức sống và nâng cao chất lượng dân số các vùng biển, đảo và ven biển.

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là hệ thống các quan điểm của Người về sự toàn vẹn vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, với những biện pháp kiên quyết và triệt để; về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...

“Đầu tư cho thanh niên” - Đầu tư ngay từ bây giờ

TCCSĐT - Đó là ý kiến của ông Mai Xuân Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Cộng sản nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11-7-2014.

“Xương rồng đỏ” trong sóng dữ

TCCSĐT - Tại các đảo, điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 đầy bão tố, bộ đội hải quân không chỉ sống, xây dựng đảo xanh tốt mà còn là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân bám biển, khai thác thủy, hải sản, làm giầu cho quê hương. Chúng tôi gọi họ là “xương rồng đỏ” trong sóng dữ.

Định hướng phát triển kinh tế biển, đảo vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

TCCSĐT - Để xây dựng định hướng phát triển kinh tế biển, đảo của vùng Bắc Trung Bộ một cách hợp lý, bài viết muốn đi sâu nghiên cứu, tiếp cận, đánh giá và phân tích vấn đề theo “3 cấp độ không gian”: (i) Việt Nam trong khu vực; (ii) Miền Trung trong Việt Nam; (iii) Bắc Trung Bộ trong miền Trung.

Huyện đảo Cô Tô: Nhiều giải pháp phù hợp nâng cao chất lượng dân số

TCCSĐT - Được triển khai từ năm 2009, Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển” (Đề án 52) đã từng bước khẳng định được ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) ở tỉnh Quảng Ninh nói chung và huyện đảo Cô Tô nói riêng. Các chương trình của Đề án được thực hiện khá đồng bộ, có hiệu quả. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn huyện đảo đã được tiếp cận với nhiều dịch vụ thiết thực do Đề án cung cấp.

Trang12345
/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO