Thứ Sáu, 20/9/2019
Biểu tượng sức mạnh dân tộc và tinh thần thời đại
4/5/2019 16:32' Gửi bài này In bài này

Ngày 7-5-1954 - 7-5-2019

Và, ngày 30-4-1975 - 30-4-2019!

Tròn 65 năm, kể từ thời khắc trận quyết chiến chiến lược thắng lợi tại Điện Biên Phủ, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh và trường kỳ suốt chín năm ròng của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai; và tròn 44 năm, kể từ Đại thắng mùa Xuân, với thời khắc trận quyết chiến chiến lược chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Đó là những mốc son chói lọi trong toàn bộ tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trải đã mấy ngàn năm.

Đó là chiến công vĩ đại đánh sập chủ nghĩa thực dân cũ, thống nhất giang san, mở ra kỷ nguyên cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, trong thời đại mới!

Đó là những chiến thắng của xu thế độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ - một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của thế giới tiến bộ!

Ngày 7-5-1954 - ngày 7-5-2019!

Và, tròn 65 năm, kể từ thời khắc ấy, vượt qua giới hạn địa lý nhỏ hẹp vùng Tây Bắc Việt Nam, Điện Biên Phủ trở thành danh từ chung của nhân loại tiến bộ khắp từ châu Á sang châu Phi tới châu Mỹ La-tinh. Vượt qua tầm vóc và khuôn khổ dân tộc, Điện Biên Phủ trở thành sức mạnh lịch sử “làm thay đổi số phận thế giới”, là sự cổ vũ rộng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc “các dân tộc thuộc địa ngẩng cao đầu” phá tung xích xiềng cùm trói trong vòng nô lệ và lệ thuộc, bởi đủ hạng chủ nghĩa thực dân, suốt hàng mấy trăm năm.

Đó là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”!

Đó là chiến thắng cho “một kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới bắt đầu”!

Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những trang chiến thắng hiển hách nhất và vĩ đại nhất!

Trong lịch sử nhân loại, trước Điện Biên Phủ, chưa có một nước nhỏ nào đánh thắng chiến tranh xâm lược của một đế quốc lớn; càng chưa có một nước thuộc địa nào dùng phương pháp hòa bình buộc chủ nghĩa đế quốc trao trả nền độc lập thực sự. Điện Biên Phủ lật nhào những điều tưởng như tiền định đó!

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Đó là chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”! - Nguồn: baophapluat.vn


Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chỉ với 56 ngày đêm đã đánh sập chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. Đó là chiến thắng chưa hề có trong lịch sử dân tộc và xã hội loài người. Nhưng chiến thắng ấy chính là sự giải đáp cho những câu hỏi lịch sử: Làm gì ?, và làm như thế nào…?, để giành lấy độc lập tự do đối với các dân tộc nô lệ, lệ thuộc từ châu Á sang châu Phi tới châu Mỹ La-tinh, mà nhân loại tiến bộ đã hàng trăm năm tới lúc bấy giờ, vẫn đang kiếm tìm lời giải đáp. Đó là trận “Van-my của các dân tộc da màu”!

Sự vĩ đại của chiến thắng ấy không chỉ nằm trong chiến thắng mà còn ở phương pháp tạo nên chiến thắng. Trước Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân Pháp chưa bao giờ thất bại trên chiến trường chinh phạt thuộc địa khắp Á, Phi…, chưa một nước nhỏ nào đánh thắng chiến tranh xâm lược của một đế quốc lớn thì Điện Biên Phủ đã làm được cái điều mà chính giới thực dân cho là “không tưởng” ấy hơn cả một chiến thắng, vào ngày 07-5-1954: Đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp. Các tướng lĩnh thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từng thừa hưởng một đội quân với những chiến thắng chinh phạt và ngạo mạn vì điều đó, thì tới Điện Biên Phủ, điều đó lại trở thành sự bất hạnh đau đớn, và bị trừng phạt đích đáng. Bởi họ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng “khổng lồ”! Điện Biên Phủ, vì thế không chỉ một danh từ riêng - hay chung - mà còn trở thành một động từ trong cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. Và, vì thế, với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam đã góp một phần cống hiến to lớn và quan trọng vào sự nghiệp chung của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, đã đánh lùi một bước và đánh đổ một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa đế quốc xâm lược, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức phát triển lên một quy mô mới, với tốc độ mới, từ sau Điện Biên Phủ.

Ngày 01-11-1954, Ngọn Lửa Điện Biên Phủ vượt qua các đại lục và đại dương, cháy sáng trên núi rừng Ô-rét, cổ vũ nhân dân An-giê-ri bước trên con đường mà Việt Nam đã đi; vượt qua Thái Bình Dương tới tận cửa ngõ nước Hoa Kỳ, cháy sáng núi rừng Xi-ê-ra Ma-e-xtơ-ra của đất nước Cu-ba, làm dấy lên một cuộc vũ trang thắng lợi, đã đảo lộn tình hình ở vùng biển Ca-ri-bê và đưa châu Mỹ La-tinh bước vào tình thế sục sôi cách mạng chưa từng thấy… Châu Phi vùng lên! Lục địa Mỹ La-tinh “bùng cháy”! Với thắng lợi Điện Biên Phủ, “trong lịch sử loài người lần đầu tiên, thời đại nước lớn có thể chi phối vận mệnh của nước nhỏ đã chấm dứt, thời đại các dân tộc có thể tự quyết định lấy vận mệnh của mình, thời đại mà sự đoàn kết quốc tế chân chính có thể thực hiện được đã bắt đầu”. Tất cả góp phần vào tiến trình Liên hợp quốc ra Nghị quyết về phi thực dân hóa trên toàn thế giới năm 1960. Và, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu, mà sự thật lịch sử đã chứng minh Đại thắng mùa Xuân, ở đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử nối tiếp ngay sau đó 21 năm, vào ngày 30-4-1975; cổ vũ sự phát triển rộng lớn, mạnh mẽ và sâu sắc của phong trào cách mạng thế giới trong suốt thế kỷ XX.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - “một cột mốc vàng”- đánh dấu bước tiến thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng ấy buộc bọn đế quốc phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương, thừa nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cũng như của hai nước Lào và Cam-pu-chia. Điện Biên Phủ là nguồn cổ vũ to lớn và sâu sắc đối với các nước đang đấu tranh vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Những đổi thay của lịch sử dân tộc và thế giới tròn 65 năm qua càng làm rạng rỡ hơn về tầm vóc thắng lợi và ảnh hưởng rộng lớn, sâu xa của chiến thắng to lớn và vĩ đại ấy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và các dân tộc trên thế giới. Chiến thắng vĩ đại ấy càng làm trầm tích và sâu sắc hơn, mang ý nghĩa lâu dài và thời sự hơn những bài học lịch sử quý báu và vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Đó là hiện thân sinh động và là đỉnh cao chói lọi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của chân lý độc lập dân tộc, tính tự tôn và tự cường dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong thời đại mới.

Đó là hiện thân vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, toàn quân với hơn hai chục triệu đồng bào trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, của bản lĩnh Việt Nam vì độc lập tự do, của ý chí Việt Nam với “chúng chí thành thành” bất diệt, của tinh thần Việt Nam tự lực tự cường… được hun đúc suốt trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại suốt mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam ta.

Đó là hiện thân của trí tuệ Việt Nam kết tinh trong nền văn hóa quân sự nhân văn Việt Nam mà quân đội ta, không ngừng phát triển sáng tạo và nâng lên thành nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong thời đại Hồ Chí Minh.

Đó là hiện thân lấp lánh của khát vọng cháy bỏng và sức mạnh quật cường của cuộc đấu tranh không mệt mỏi của toàn thể dân tộc Việt Nam ta góp phần cho và vì độc lập dân tộc, tự do, dân chủ cho con người của toàn thể nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Đó là hiện thân cao cả của sự kết hợp nhuần nhuyễn, khéo léo và thống nhất giữa sức mạnh trong nước và sức mạnh ngoài nước, sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại.

“Điện Biên Phủ là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”(1). “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”(2).

Ngày 30-4-1975 - 30-4-2019!

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta, tạo bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

Đại thắng mùa Xuân (30-4-1975) mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội - Nguồn: dangcongsan.vn


Nối tiếp Điện Biên Phủ, thắng lợi này thể hiện sâu sắc sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Thắng lợi này bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta phát huy cao độ truyền thống yêu nước Việt Nam với sức mạnh thời đại. Đó cũng là một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954 - 1975) là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân; là sự phát triển thành nghệ thuật tinh thần, sức mạnh Điện Biên Phủ bất diệt!.

Đảng ta căn cứ vào tình hình quốc tế, trong nước, so sánh thế và lực giữa ta và địch, nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện đường lối đó phù hợp với điều kiện cụ thể và sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách mạng nước ta. Đảng ta đã thực hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nhằm một mục tiêu chung là hoàn thành độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng ở hai miền Nam - Bắc là mối quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với nhau, thúc đẩy và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đó là nét độc đáo chưa có tiền lệ trong lịch sử và là thành công lớn của Đảng ta; đồng thời, là nguyên nhân chủ yếu, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gay go, quyết liệt của nhân dân ta.

Đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo ấy đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến. Đặc biệt, xác định rõ mục tiêu và phương pháp cách mạng, mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng ở hai miền, giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà.

Với sự mở đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước rất độc đáo, sáng tạo; đồng thời, là cơ sở để Đảng ta tiếp tục phát triển chiến tranh toàn dân, toàn diện và đánh bại các chiến lược: “chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965), “chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968), “Việt Nam hóa chiến tranh" (1969 - 1973) của đế quốc Mỹ, “đánh cho Mỹ cút”, tiến tới “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Với tinh thần Điện Biên Phủ, cùng với việc đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã kiên định phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp, gồm hai lực lượng chủ yếu là lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang được tiến hành trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng thời, kiên trì thực hiện tư tưởng chiến lược tiến công. Tư tưởng đó được thực hiện không chỉ trong lúc địch “xuống thang” mà ngay cả khi chúng “leo thang” chiến tranh; và không chỉ đối với chiến tranh cách mạng ở miền Nam, mà cả trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Với nghệ thuật quân sự Điện Biên Phủ, chiến lược tiến công được thực hiện ở mọi thời điểm, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với phương châm: “đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, kéo địch xuống thang từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết (27-01-1973), quân đội viễn chinh Mỹ buộc phải cuốn cờ rút khỏi miền Nam Việt Nam (29-3-1973), cục diện chiến trường chuyển biến theo hướng mới có lợi cho việc kết thúc cuộc chiến tranh của chúng ta.

Dưới ngọn cờ của Đảng, nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam đã phát triển tới đỉnh cao. Nhân tố bảo đảm cho sự phát triển không ngừng của chiến tranh nhân dân đó là lực lượng vũ trang nhân dân, gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích được xây dựng vững mạnh, bố trí rộng khắp; trong đó, các binh đoàn chủ lực giữ vai trò nòng cốt trong các chiến dịch, thực hiện tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn.

Điều cần khắc sâu là, phát triển tinh thần và nghệ thuật Điện Biên Phủ, Đảng ta nắm vững quy luật chiến tranh, vận dụng và thực hiện sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, chúng ta đã từng bước chuyển hóa cục diện chiến trường theo hướng có lợi, luôn đánh địch trên thế mạnh, thế chủ động, thế bất ngờ. Nét đặc sắc, độc đáo của chiến tranh nhân dân chính là sự kết hợp chặt chẽ các nhân tố “thế, lực, thời, mưu” trong từng trận đánh, từng chiến dịch một cách linh hoạt, làm cho địch bị động, bất ngờ.

Đó là cơ sở để Đảng ta kiên trì thực hiện phương châm chiến lược: đánh đổ từng bộ phận quân địch, giành thắng lợi từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi cuối cùng bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Đại thắng mùa Xuân 1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là thành quả vĩ đại của Nhân dân ta, thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, thống nhất Tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Bằng đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, Đảng ta đã huy động được cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, bao gồm cả sức mạnh vật chất và sức mạnh chính trị - tinh thần, sức mạnh truyền thống yêu nước nồng nàn của đất nước ngàn năm văn hiến cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Kiên định giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với quan điểm đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, Đảng ta đã phát huy hiệu quả sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn và không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhất là Liên Xô, Trung Quốc đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta; đặc biệt là sự đoàn kết liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia. Sự ủng hộ to lớn cả vật chất và tinh thần của cộng đồng quốc tế là một nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của chúng ta.

Từ Điện Biên Phủ, “khúc nhạc mở màn cho bản trường ca chống Mỹ, cứu nước”(3) của nhân dân ta; và “Điện Biên Phủ cùng với chiến dịch Hồ Chí Minh với Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa… đã trở thành những “cây mốc bằng vàng” trong lịch sử oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam”(4). Và, bởi Điện Biên Phủ, ngày 07-5-1954, đã quyết định sự thắng lợi lịch sử của chúng ta tại Hội nghị Giơ-ne-vơ với bản Hiệp định về Đông Dương thì “Điện Biên Phủ trên không”, từ ngày 18 đến ngày 29-12-1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã giáng một đòn cân não quyết định thắng lợi vẻ vang trên bàn đàm phán của chúng ta, ngày 27-01-1973, với bản Hiệp định Pa-ri, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tiến tới ngày 30-4-1975, với Đại thắng mùa Xuân, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược và đánh tan chính quyền tay sai của chúng, thống nhất nước nhà.

Nếu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, là sự kế thừa và phát triển truyền thống lịch sử, thể hiện nghệ thuật biết đánh và biết thắng của quân và dân ta đạt tới đỉnh cao sức mạnh dân tộc được tổ chức, động viên cao nhất, kết hợp nhuần nhuyễn với sức mạnh quốc tế trong thời đại mới bởi đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo đã đánh sập chủ nghĩa thực dân cũ trong 56 ngày đêm thì cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ dẫn tới thắng lợi vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - là sự kế thừa trực tiếp và to lớn của truyền thống Điện Biên Phủ, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế - đã kết liễu chủ nghĩa thực dân mới chỉ trong vẻn vẹn 55 ngày đêm.

Đó là biện chứng của lịch sử!

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn rất gay gắt, tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố và các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống có chiều hướng gia tăng, tạo ra thách thức với nhiều quốc gia.

Ở trong nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực sau 33 năm đổi mới; tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường, uy tín, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Cách mạng Việt Nam đang vững bước trong một thời kỳ mới của lịch sử: Đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội. Hơn bao giờ hết, trước những thời cơ mới và đối diện với không ít thách thức mới trên con đường xã hội chủ nghĩa, truyền thống, tinh thần Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã và đang tỏa sáng, sức mạnh của dân tộc đòi hỏi tiếp tục phát huy tới mức cao nhất kết hợp nhuần nhuyễn với sức mạnh thời đại.

Để xứng đáng với Điện Biên Phủ, với Đại thắng mùa Xuân, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dù trong mọi bất trắc, trước mọi sự đổi thay, cả dân tộc kiên định vững bước trên con đường độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó là tầm nhìn chiến lược, quyết sách chính trị chiến lược của đất nước dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lợi ích chiến lược, là niềm tin chiến lược của gần 95 triệu đồng bào Việt Nam, dưới ánh sáng chân lý: “Không có gì quý hơn Độc lập tự do”, vì sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.

Để xứng đáng với ngày 07-5-1954 và ngày 30-4-1975, gần 95 triệu đồng bào ta không kể một ai, từ Nam chí Bắc đều phải nâng niu, gìn giữ và phát huy Quốc bảo Việt Nam: Lòng dân đại đoàn kết xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là sự tiếp nối ngọn nguồn mọi sức mạnh quật khởi và bền chặt của dân tộc ta trải mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước và tiếp tục tỏa sáng trên hành trình xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực vững vàng bước ra thế giới.

Để xứng đáng với Điện Biên Phủ, với Đại thắng mùa Xuân, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong thì hòa thuận, thống nhất Đảng với toàn dân, gần 95 triệu đồng bào một dạ vì đất nước độc lập trường tồn, bằng tình đồng chí một lòng, anh em một ý chí, lấy tự tôn tự cường dân tộc làm trọng, bằng lòng yêu kính muôn dân, khoan thư sức dân là “kế bền gốc sâu rễ”, làm “thượng sách giữ nước”; ngoài thì bốn biển năm châu, trước sau vẹn nguyên, tôn vinh tình đoàn kết, hữu ái, “không gây thù oán với một ai”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn,… bằng sự thuyết phục của bản lĩnh, cốt cách Việt Nam, bằng sức hấp lực của trí tuệ và tấm lòng khoan dung, nhân ái Việt Nam.

Để xứng đáng với 65 năm ngày 07-5-1954 và 44 năm ngày 30-4-1975, với tư cách là Bộ tham mưu cách mạng của dân tộc, kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, Đảng nguyện luôn “là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, là hòa bình, ấm no”; mỗi cán bộ, đảng viên luôn giữ vững đức tin làm căn bản, trau dồi đức hạnh và rèn rũa đức hành làm đầu, xứng đáng là “đứa con nòi của nhân dân”, đặng không hổ thẹn với lịch sử, quyết không vong ơn bội nghĩa với ông cha, quyết không phụ lòng với bạn bè quốc tế và không xấu hổ với máu đào xương trắng và “tiếng thét tự do”, “khát vọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ” của hàng vạn anh hùng, chiến sĩ và toàn thể đồng bào ta khắp Bắc - Trung - Nam… đã hiến dâng vì một Điện Biên Phủ bất diệt, vì một Đại thắng mùa Xuân, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất non sông! Toàn Đảng kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực sự là công bộc của Nhân dân, quan tâm đến nguyện vọng và chăm lo lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đó là lương tâm, là đạo lý, là trách nhiệm của Đảng ta!

Đó là nguồn cội làm nên Thế Nước - Lòng Dân của chúng ta!

Và, tiếp bước 65 năm kể từ chiến thắng Điện Biên Phủ, với hào khí chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử sau 44 năm, dân tộc Việt Nam tiếp tục càng vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa, trong một thế giới đang sục sôi biến động khôn lường. Dù trong bối cảnh toàn cầu hóa đang với muôn vàn bất trắc, cùng nhân loại tiến bộ, chúng ta viết tiếp những trang lịch sử của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, như đã từng viết trọn 65 năm qua từ Điện Biên Phủ tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, vì nền độc lập muôn đời dân tộc, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, thống nhất, dân chủ, phồn vinh và tiến bộ không ngừng./.

-------------------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 14, tr. 315
(2) Hồ Chí Minh: Sđd, t. 14, tr. 271
(3) Trường Chinh: Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, tr. 13.
(4) Võ Nguyên Giáp: 35 năm sau suy nghĩ về Điện Biên Phủ, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 4-1989, tr. 8.

Nhị Lê

Video