Thứ Hai, 25/6/2018
Bắc Ninh - Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển
29/12/2016 22:12' Gửi bài này In bài này
Dự án Vinhomes Bắc Ninh sẽ được ra mắt và chính thức khởi công tại thành phố Bắc Ninh. Ảnh minh họa
Nơi đây còn là vùng đất gắn liền với chiến thắng Như Nguyệt (1077) của nhà Lý; nơi diễn ra Hội nghị Bình Than của Vua tôi nhà Trần bàn kế sách chống giặc Nguyên Mông và những trận chiến lịch sử chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc; quê hương của nhiều danh nhân lịch sử, danh nhân văn hoá tiêu biểu, nhà quân sự tài ba và nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng; quê hương của những di tích lịch sử - văn hoá nổi tiếng; những làng nghề truyền thống lâu đời; những làn điệu Dân ca Quan họ mượt mà đằm thắm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại… Bên cạnh đó, Bắc Ninh là vùng đất có khí hậu ôn hòa, vị trí địa lý tự nhiên, địa kinh tế, địa chính trị hết sức thuận lợi.

Được tái lập và chính thức trở thành đơn vị hành chính mới từ ngày 01-01-1997 trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Bắc thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang theo Nghị quyết kỳ họp thứ 10, ngày 15-11-1996 của Quốc hội khoá IX, sau 185 năm thành lập, và nhất là sau 20 năm tái lập, xây dựng và phát triển (1997-2017), Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương bạn; cần cù, sáng tạo lao động, sản xuất và đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xứng đáng và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Hình ảnh một Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại đang dần hiện ra.

Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm đứng đầu cả nước

Từ một tỉnh có kết cấu hạ tầng nghèo nàn, quy mô nền kinh tế khiêm tốn, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đến nay kinh tế Bắc Ninh đã có bước bứt phá ngoạn mục. Quy mô nền kinh tế vươn lên vị trí thứ 6 toàn quốc; GRDP năm 2016 (theo giá so sánh) ước đạt 25.996 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997, bình quân 20 năm tăng 15,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tỷ trọng các khu vực năm 1997 là: công nghiệp - xây dựng 23,8%, dịch vụ 31,1%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 45,1%; đến năm 2016 tỷ trọng các khu vực tương ứng là 73,7%, 20,5% và 5,8%.

GRDP bình quân đầu người năm 1997 mới đạt 2,2 triệu đồng/năm, thấp hơn mức 4 triệu đồng bình quân chung cả nước, đến năm 2016 ước đạt khoảng 5.192 USD, gấp 2,3 lần bình quân chung cả nước và xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Năm 1997, thu nhập bình quân 1 nhân khẩu mới đạt 238 nghìn đồng/tháng, năm 2016 tăng lên 3.790 nghìn đồng, gấp 15,9 lần năm 1997; bình quân tăng 15,4%/năm.

Thu ngân sách nhà nước năm 1997 chỉ đạt 198,4 tỷ đồng, không đáp ứng được nhu cầu chi, nhưng từ năm 2011, Bắc Ninh đã trở thành tỉnh thứ 13 tự cân đối và có điều tiết ngân sách về trung ương. Năm 2016, ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 17 nghìn tỷ đồng, gấp 85,7 lần năm 1997; bình quân từ 1997-2016 tăng 26,1%/năm.

Sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì, phát triển toàn diện trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp. Tỉnh đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, hình thành chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Giá trị sản xuất năm 2016 đạt 2.713 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 1997 (giá cố định 1994); bình quân mỗi năm từ 1997-2016 tăng 4,4%. Giá trị sản phẩm (theo giá hàng hóa) trên 1 ha canh tác đạt 110 triệu đồng, gấp 6,5 lần năm 1997; trong đó trồng trọt đạt 95 triệu đồng/ha, gấp 5,5 lần; thủy sản đạt 215 triệu đồng/ha, gấp 17,6 lần. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra; trung bình toàn tỉnh đến nay đã đạt 17,16 tiêu chí/xã, đã có 58/97 xã đạt nông thôn mới (chiếm 60% tổng số xã), đặc biệt thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du đạt nông thôn mới cấp huyện.

Công nghiệp của tỉnh phát triển với tốc độ cao, là động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước. Bắc Ninh xác định công nghiệp là khâu đột phá nên đã tập trung quy hoạch và xây dựng 16 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích 5.791 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 ước đạt 765,6 nghìn tỷ đồng, gấp 1.186 lần năm 1997, đứng thứ 2 cả nước; bình quân thời kỳ 1997-2016 tăng 43,4%/năm. Thu hút đầu tư FDI của tỉnh có chọn lọc với nhiều dự án lớn, thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ cao góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 928 dự án FDI được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 12,3 tỷ USD.

Hoạt động thương mại, dịch vụ mở rộng; xuất nhập khẩu tăng nhanh, đưa Bắc Ninh hội nhập với kinh tế thế giới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh tăng cao, năm 2016, ước đạt 39.071 tỷ đồng, gấp 41 lần năm 1997, bình quân mỗi năm giai đoạn 1997-2016 tăng 20,9%. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại từng bước được hiện đại hóa góp phần nâng cao chất lượng các hình thức kinh doanh, mua sắm, vui chơi, giải trí. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 1997 đạt 20,4 triệu USD, bằng 0,23%/kim ngạch xuất khẩu cả nước, đến năm 2016 đã đạt 28,2tỷ USD, chiếm hơn 13% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; bình quân mỗi năm tăng 42%.

Khoa học - công nghệ được đầu tư; công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà 3 lĩnh vực: kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển.

Công tác quy hoạch được quan tâm chỉ đạo; huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng. Ngay từ khi tái lập, bên cạnh việc thực hiện 10 nhiệm vụ cấp bách, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch, nhất là đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch các ngành, lĩnh vực, địa phươnggắn với quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai.

Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, đời sống và các hoạt động an sinh xã hội (giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, nông dân và nông thôn…). Tổng vốn đầu tư phát triển theo giá hiện hành trong 20 năm ước đạt 342,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% GRDP; riêng giai đoạn 2011-2016 vốn đầu tư phát triển ước đạt 256,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,8%/tổng vốn đầu tư trong 20 năm qua.

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đảm bảo an sinh xã hội

Quy mô giáo dục của tỉnh luôn được giữ vững, chất lượng đào tạo được nâng lên đã góp phần nâng cao dân trí, tay nghề và trình độ cho người lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã có 98,5% trường, lớp được kiên cố hóa; 84,8%, trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục mũi nhọn, phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2… thuộc nhóm đứng đầu toàn quốc; xây dựng hệ thống trường trọng điểm và trường Chuyên Bắc Ninh với quy mô hiện đại, đồng bộ.

Nhiều tiến bộ, công nghệ và kỹ thuật trong y học được ứng dụng, chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Một số bệnh viện tuyến tỉnh đã trở thành vệ tinh cho các bệnh viện trung ương; áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh “văn hiến - năng động - phát triển”. Bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di sản văn hóa, di tích lịch sử; dân ca Quan họ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được khôi phục, lan tỏa và phát triển... Hoạt động du lịch có chuyển biến rõ rệt, dần hình thành các tua du lịch tâm linh - làng nghề kết nối các di tích lịch sử văn hóa trong và ngoài tỉnh.

An sinh xã hội được bảo
đảm, mức sống của dân cư được cải thiện rõ rệt. Một số chính sách đi trước và thực hiện ở mức cao hơn so với quy định của trung ương như: bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo, người cao tuổi; trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi, đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên; xây nhà ở công nhân, nhà ở xã hội... Đến hết năm 2016, tỉnh cơ bản hoàn thành việc xây nhà cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách. Công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm được quan tâm, hướng mạnh đến đối tượng lao động nông thôn. Năm 1997, chỉ số phát triển con người (HDI) của Bắc Ninh mới đạt 0,67 và ở nhóm tỉnh có chỉ số HDI thấp, nhưng đến năm 2016 con số này đã thay đổi, chỉ số HDI của tỉnh đạt 0,84 và thuộc nhóm cao. Hệ số chênh lệch giàu nghèo (Gini) luôn ở ngưỡng hợp lý.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố

Bên cạnh việc thực hiện cải cách, rút ngắn thời gian giải quyết, công khai các thủ tục hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước; triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”, Bắc Ninh cũng đã tích cực tăng cường công tác đào tạo, đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức khi giao tiếp, giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ số PCI của tỉnh 8 năm liền luôn ở trong nhóm tốt của cả nước, năm 2011 đứng thứ 2 toàn quốc. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) có bước tiến vượt bậc, năm 2015 xếp thứ 2 toàn quốc.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương cũng được chăm lo, xây dựng vững mạnh về mọi mặt; thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động liên tục với nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. Lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm tốt vai trò tham mưu, góp phần quan trọng và tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng toàn tỉnh được coi trọng và tăng cường; việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương theo hướng đổi mới, thiết thực như triển khai Hội nghị dưới hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, sau học tập, quán triệt, dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận, viết thu hoạch, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực; tạo chuyển biến rõ nét trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được coi trọng. Công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện, đổi mới theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được thực hiện theo nhiều chuyên đề cụ thể, thiết thực, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân


Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, hướng về cơ sở; thực hiện nghiêm túc Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc tập hợp, đoàn kết nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Phát huy nội lực, Bắc Ninh vững bước trên con đường phát triển

Phấn khởi trước những thành tựu to lớn 20 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng chung và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chính như sau:

Một là, rà soát quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch điều chỉnh vùng Thủ đô


Phát triển đô thị Bắc Ninh phù hợp với quy hoạch trong mối quan hệ cấu trúc không gian kinh tế - xã hội và đô thị, trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, gắn kết với quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước theo định hướng “hiện đại, văn minh, văn hiến, hài hòa và bền vững”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực nhằm kiến tạo môi trường phát triển kinh tế có tính cạnh tranh cao, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường cụm công nghiệp, làng nghề.

Hai là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh; thu hút đầu tư có chọn lọc; đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa để tiến nhanh tới hiện đại; phát triển công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy phát triển cụm ngành điện tử, tin học

Bổ sung, điều chỉnh chính sách chuyển nền kinh tế thích ứng với quá trình đô thị hóa; xây dựng khu nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng tiện ích, hiện đại gắn với kinh tế đô thị; khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ tạo cú hích trong phát triển khu vực dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Tăng thu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo
đảm ổn định hoạt động tiền tệ và tín dụng.

Ba là, tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, chuỗi giá trị


Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn phù hợp với từng giai đoạn. Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; phát triển thủy lợi theo hướng đa chức năng. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân

Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, phát thanh, truyền hình, đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đẩy mạnh cải cách hành chính, không phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phục vụ phát triển bền vững.

Năm là, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt


Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nội chính, văn phòng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Trọng tâm là thực hiện kiên quyết, kiên trì Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị một cách toàn diện - hiệu quả - thiết thực; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy truyền thống lịch sử 185 năm thành lập và “sức trẻ” của 20 năm tái lập tỉnh, với vị thế mới trong Vùng thủ đô, Bắc Ninh đang vững vàng trên con đường đổi mới và phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tận dụng thời cơ, vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.
TS. Nguyễn Nhân ChiếnỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh

Video