Thứ Sáu, 20/7/2018
 • Tiếp tục đổi mới hệ thống trợ giúp xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2025

  TCCS - Trong những năm qua, chính sách trợ giúp xã hội ngày càng được hoàn thiện, mức trợ cấp xã hội liên tục tăng, đối tượng trợ giúp xã hội được mở rộng, đời sống của họ từng bước được ổn định và cải thiện hơn so với trước đây. Tuy nhiên, hệ thống trợ giúp xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, nhất là thiếu tính hệ thống, nguồn lực đầu tư eo hẹp, các mức trợ cấp chưa dựa trên cơ sở mức sống tối thiểu và độ bao phủ cũng còn thấp. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chủ trương tiếp tục hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội trong điều kiện mới của một nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Vị thế mới, tầm vóc mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

  TCCSĐT - Dự trữ là lĩnh vực kinh tế đặc thù được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Trải qua quá trình phát triển với rất nhiều biến đổi về tổ chức, khi phân tán, lúc tập trung, đến nay, Dự trữ Nhà nước đã trở thành ngành có hệ thống tổ chức vững mạnh. Trong lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác. Đặc biệt, trong 10 năm đổi mới và phát triển gần đây (2006-2016), ngành Dự trữ Nhà nước đã ghi được những “cột mốc” đáng nhớ.

 • Định hướng lại tiến trình toàn cầu hóa

  TCCSĐT - Toàn cầu hóa đã trở thành một trong những khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất, đồng thời là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong nhiều thập niên qua. Quá trình này dẫn tới những biến đổi mạnh mẽ trong cấu trúc kinh tế - chính trị của quan hệ quốc tế, cùng với đó là những thay đổi về đời sống văn hóa - xã hội trên khắp toàn cầu. Tuy nhiên, đây không phải là một hiện tượng đơn nhất, bất biến mà là một quá trình phức tạp, đa phương diện, đa chiều hướng, hiện vẫn đang vận động, biến đổi.

 • Quan hệ Việt Nam - Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục trên đà phát triển tích cực

  Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017 tại Davos sẽ truyền thông điệp mạnh mẽ về triển vọng kinh tế Việt Nam tại Hội nghị, đặc biệt là cơ hội quảng bá sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017.

 • Nam Định hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh

  TCCSĐT - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở tỉnh Nam Định, từ một trí thức yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí Trường Chinh đã trở thành một nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất, giữ nhiều cương vị quan trọng của Đảng và Nhà nước, là Tổng Bí thư của Đảng trong những thời điểm quyết định của lịch sử dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đang nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực nhằm ghi nhớ, tôn vinh công lao của một con người đã suốt đời vì nước, vì dân.

 • Đâu là điểm mới trong chính sách đối ngoại của tân Tổng thống đắc cử Donald Trump?

  TCCSĐT - Cuộc đua vào Nhà trắng đã kết thúc với thắng lợi thuyết phục của ứng viên đảng Cộng hòa. Ông Donald Trump sẽ là Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và cũng là doanh nhân đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngồi trên chiếc ghế này vào ngày 20-01-2017. Giờ đây, giới chức Mỹ và dư luận lại tập trung vào một trong những cương lĩnh tranh cử của ông Trump, đó là cương lĩnh về chính sách đối ngoại để xem ông Trump sẽ “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” như thế nào.

 • Bắc Ninh - Hành trình 20 năm xây dựng và phát triển

  TCCSĐT - Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt.

 • Phát huy truyền thống quê hương, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

  TCCSĐT - Là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, có truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng, trong 20 năm kể từ ngày tái lập (01-01-1997 – 01-01-2017), Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hải Dương đã phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được sự phát triển tương đối toàn diện. Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh là dịp để ôn lại truyền thống, tự hào với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 • Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, vững mạnh về chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

  TCCS - Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào thực tiễn Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vấn đề xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan và phải được tiến hành thường xuyên.

 • Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới

  TCCS - Những ngày cuối năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2016) và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2016). Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về những ngày tháng hào hùng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, về Ngày hội quốc phòng toàn dân và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

 • Khơi dậy tiềm năng của kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền kinh tế

  TCCSĐT - Trong quá trình đổi mới, nhận thức của Đảng ta về những nội dung cơ bản của nền kinh tế như chế độ sở hữu, thành phần kinh tế từng bước phát triển, theo đó, vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân cũng từng bước được khẳng định như là một động lực quan trọng của nền kinh tế, tiến tới hình thành những quan điểm cơ bản về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • Vị thế quan trọng của người thầy trong đổi mới giáo dục hiện nay

  TCCSĐT - Một nền giáo dục phát triển thường hội đủ ở đó khả năng huy động hiệu quả và đồng bộ các yếu tố cấu thành: định hướng chiến lược, điều kiện xã hội, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học,... và đặc biệt là phải có một quan niệm khoa học về vai trò của các thành tố tham gia hoạt động dạy học. Người thầy, với loại hình lao động đặc thù, giữ một vị thế quan trọng có tính quyết định chất lượng của giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

 • Xung quanh vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ đại diện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

  TCCSĐT - Trong suốt hơn 86 năm lãnh đạo, trong đó có hơn 71 năm cầm quyền, Đảng ta ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định dân chủ là mục tiêu, động lực quan trọng để phát triển xã hội.

 • Xây dựng đội ngũ doanh nhân thời kỳ hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Trong nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng, vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình, người chiến sĩ xung kích trên mặt trận kinh tế, là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, tham gia vào sân chơi hội nhập cả trên sân nhà và quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam hiện nay “đông nhưng chưa mạnh”, chưa thể hiện sức mạnh tổng hợp khi tham gia thị trường nước ngoài. Việc cấp bách là phải tạo ra được thế hệ doanh nhân hội nhập có khát vọng chinh phục và năng lực cạnh tranh tốt trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu.

 • Xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Cùng với sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, thế giới ngày nay đã và đang dịch chuyển theo hướng phát triển xã hội thông tin. Tiến trình này liên tục đặt ra nhiều thách thức mới cho cả người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý chức năng. Việc tổ chức triển khai một chương trình hành động hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh ở Việt Nam hiện nay là một yêu cầu quan trọng và cấp bách, góp phần phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu của Chủ tịch nước tại Hội nghị biểu dương người có công

Ngày 19-7, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Video