Thứ Bảy, 20/1/2018
 • Bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế hiện nay

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong các mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh là “…giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội”(1) để phát triển đất nước. Nhiệm vụ bảo đảm môi trường hòa bình để phát triển đất nước càng khó khăn, phức tạp hơn trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 • Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 16 đến ngày 22-5-2016)

  TCCSĐT - Ngày 16-5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

 • Mỗi đại biểu cần phải thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tham gia Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi được bầu và giữ chức Chủ tịch nước, trả lời các nhà báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ tham gia bầu cử là vì dân, vì nước chứ không phải vì công danh, phú quý, không mảy may ẩn chứa tư lợi.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946

  TCCSĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày hội để cử tri cả nước tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 • Tránh những khiếm khuyết khi vận động bầu cử

  TCCSĐT - Trong một số cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước đây, có một số ứng cử viên thường mắc phải những khiếm khuyết làm cho cử tri phân vân, kém phần tin tưởng. Trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên nên thận trọng và khắc phục tối đa các khiếm khuyết đó.

 • Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 09 đến ngày 15-5-2016)

  TCCSĐT - Các Hiệp định thương mại như như FTA, TPP, AEC đang tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng thị trường, nâng cao vị thế. Nhưng cơ hội này cũng đặt ra thách thức đòi hỏi cần có sự chuẩn bị sẵn sàng khi tham gia. Một trong những yêu cầu cấp bách là cần xây dựng hệ thống quản lý tài chính minh bạch, tiên tiến dựa trên các chuẩn mực quốc tế.

 • Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 09-5 đến ngày 15-5-2016)

  TCCSĐT - Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít) và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã sang Việt Nam bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 15 đến ngày 17-5-2016. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

 • Quá trình hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam

  TCCSĐT - Tại Việt Nam, bầu cử có tính chất pháp lý rất cao, đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương; là phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 với nhiều điểm mới quan trọng là một bước để hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam.

 • Các nguyên tắc cơ bản của bầu cử ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Với tư cách một thiết chế bảo đảm dân chủ, bầu cử có những nguyên tắc chung nhất, mà bất cứ hoạt động bầu cử ở đâu cũng đều phải tuân theo. Ở nước ta, bầu cử là một định chế quan trọng của dân chủ, nền tảng hợp pháp để hình thành các chức danh, cơ quan lãnh đạo của các tổ chức thành viên hệ thống chính trị.

 • Phát huy quyền của phụ nữ trong ứng cử, bầu cử

  TCCSĐT - Bầu cử là quá trình cử tri cả nước đưa ra quyết định của họ theo các cách thức mà pháp luật quy định để chọn ra các đại biểu đại diện cho mình nắm giữ những chức vụ trong cơ quan dân cử của chính quyền ở Trung ương và địa phương trong phạm vi lãnh thổ của đất nước.

 • Mấy suy nghĩ về người ứng cử đại biểu Quốc hội là doanh nhân

  TCCSĐT - Đại biểu Quốc hội là doanh nhân có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Do vậy, việc lựa chọn các doanh nhân xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội có ý nghĩa quan trọng để một mặt, bảo đảm tiếng nói và vai trò của doanh nhân đối với hoạt động của Quốc hội; mặt khác, tạo điều kiện, khuyến khích lực lượng doanh nhân tham gia đóng góp đối với đất nước.

 • Thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần (từ ngày 02 đến ngày 08-5-2016)

  TCCSĐT - Ngay sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra nhận định: Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, Ngân hàng HSBC cũng vừa công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Việt Nam tháng 5-2016 với những nhận định khả quan do Chỉ số tổng hợp về tình trạng ngành sản xuất (PMI) của Việt Nam trong tháng 4 đạt mức cao nhất trong 9 tháng qua.

 • Hoạt động đối ngoại nổi bật tuần qua (từ ngày 02-5 đến ngày 08-5-2016)

  TCCSĐT - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhà nước Cô-oét S.G.An Xa-ba đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 05 đến ngày 07-5-2016. Chuyến thăm đánh dấu mốc mới trong quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Cô-oét.

 • Đại thắng Mùa Xuân 1975 - sức mạnh của niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  TCCSĐT - 41 năm trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta mà đỉnh cao là Đại thắng Mùa Xuân 1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn. Quân và dân ta đã đập tan ách thống trị thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài nhất, khó khăn nhất, vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo lý vì dân trong bầu cử

  TCCSĐT - Hơn ai hết, là một người yêu nước, thương dân đến tột bậc, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ nỗi thống khổ và sự bất bình của người dân khi bị các tổ chức quyền lực của thực dân phong kiến đè đầu, cưỡi cổ. Không chịu nổi cuộc sống cực nhục của đồng bào mình, Người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước để thiết lập nên một nền dân chủ, mà ở đó, quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực sự làm chủ đất nước bằng chính công cụ của mình. Đó là hệ thống các cơ quan quyền lực do dân bầu ra mà mục đích và lý do tồn tại là vì dân.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

"Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ"

Ngày 19-01-2-18, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức trực tuyến, nối các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Video