Thứ Ba, 20/8/2019
 • Mãi tỏa sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám!

  Những ngày này, 73 năm về trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Ðảng, nhân dân ta từ bắc chí nam, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị về nông thôn, chớp thời cơ ngàn năm có một đoàn kết đứng dậy tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chấm dứt kiếp nô lệ, lầm than, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, nhân dân Việt Nam thoát khỏi thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

 • Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

  TCCSĐT - Đồng chí Tôn Đức Thắng thuộc thế hệ những chiến sĩ cộng sản tiền bối, tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Tôn Đức Thắng (20-08-1888 - 20-08-2018) là dịp chúng ta ôn lại thân thế và sự nghiệp, cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí cho cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục tấm gương sáng ngời về “đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”(1) cho thế hệ trẻ hôm nay.

 • Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và tinh thần đại đoàn kết

  TCCSĐT - Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) là một trong số các chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn từ một công nhân, lính thợ đến tổ chức đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến, và trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đến khi làm Chủ tịch nước vẫn luôn toát lên sự khiêm tốn, giản dị của một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và điển hình của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • “Trên nóng, dưới lạnh” đến bao giờ?

  TCCSĐT - “Trên nóng, dưới lạnh” là câu chữ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng khi nói về tình trạng chậm chuyển biến ở các cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng (1). Có thể nói Tổng Bí thư đã chỉ ra và khái quát rất đúng, rất trúng một “căn bệnh” khá phổ biến trong hệ thống chính trị nói chung, trong công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng ở nước ta lâu nay.

 • Luật An ninh mạng là cần thiết và không cản trở tự do in-tơ-nét

  TCCSĐT - Ngày 12-6-2018 Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật An ninh mạng. Bên cạnh sự đồng thuận của đông đảo người dân, dư luận vẫn có một số quan ngại về tự do in-tơ-nét do chưa hiểu đúng và đầy dủ về Luật mới ban hành này.

 • Gian lận trong thi cử: căn bệnh trầm kha của nền giáo dục nước nhà

  TCCSĐT - Giữa “tâm bão” thẩm định kết quả của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia vừa qua, dường như từ khóa “gian lận” được nhắc đến nhiều. Sự thể thế nào đang được làm rõ, nhưng có một điều “tỏ như ban ngày”, gian lận trong thi cử ở nước ta không còn là chuyện hiếm gặp.

 • Nhận rõ tình hình mới và các dạng quan điểm sai trái, thù địch

  TCCS - Trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, có hai vấn đề nổi bật cần được nhận rõ trước tiên. Chỉ có nhận rõ tình hình mới trên phạm vi quốc tế và trong nước mới tìm được những nguyên nhân và nguyên cớ của những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời phải nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch mới có thể đưa ra những đối sách thích hợp đối với từng đối tượng cụ thể.

 • Bảo đảm quyền có mức sống thích đáng ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - C. Mác cho rằng, “người ta phải có khả năng sống đã rồi mới có thể “làm ra lịch sử”. Nhưng muốn sống được thì trước hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ khác nữa”(1). Quyền có mức sống thích đáng thể hiện những nhu cầu đó.

 • Mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tư tưởng về dân tộc, dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của việc thấm nhuần những giá trị tinh hoa của ông cha trong lịch sử nước nhà, là kết quả của việc kế thừa những thành quả của nhân loại về dân chủ. Mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và dân chủ ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa dân với Đảng và giữa thể chế hóa quyền lực của dân và quan hệ giữa dân với chính quyền.

 • Trí thức Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước là sự vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng ta, nhân dân ta những quan điểm về thi đua yêu nước, mà phong trào thi đua yêu nước do Người và Đảng ta phát động đã để lại những kinh nghiệm phong phú về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, về tổ chức vận động phong trào thi đua cho các cấp, các ngành, đặc biệt là phong trào thi đua của trí thức Việt Nam.

 • Tự do internet ở Việt Nam: Một thực tế không thể phủ nhận

  TCCSĐT - Thời gian vừa qua, một số cá nhân, tổ chức quốc tế đã phát tán trên nhiều trang mạng các bài viết rêu rao rằng, ở Việt Nam không có tự do thông tin, tự do internet, chính quyền Việt Nam dùng nhiều biện pháp, trong đó có ban hành văn bản pháp luật để kiểm duyệt việc truy cập internet, đàn áp, bắt giữ các blogger… Đó là những luận điệu xuyên tạc “cũ rích” về tình hình tự do thông tin, tự do internet ở Việt Nam.

 • Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 • Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực

  TCCSĐT - Trên cơ sở thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử và về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta với những nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

 • Xây dựng hệ thống chính trị: Hoàn thiện thể chế, đẩy lùi tham nhũng

  Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế- xã hội, phòng, chống tham nhũng được chú trọng, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 • Xã hội hóa y tế - tiếp cận từ góc độ tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Thực tiễn xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam những năm qua cho thấy, việc huy động các nguồn lực tài chính của xã hội cho y tế đã được thực hiện thông qua nhiều hình thức, nhưng sự huy động đó vẫn còn hạn chế. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng nhắc đến cụm từ “xã hội hóa”, nhưng việc huy động những nguồn lực tiềm tàng trong dân thì Người đã để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm cũng như bài học quý báu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video