Bình luận

Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, là định hướng cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Điều đó tiếp tục được thể hiện rõ qua nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng, “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả đũa phương Tây: Sau nông sản, Nga chọn gì?

Bộ Phát triển kinh tế Nga đang tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực để đưa ra các đề xuất nhằm đáp trả khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Cộng đồng kinh tế ASEAN: Thêm cơ hội phát triển cho Việt Nam

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 đang được coi là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế Đông Nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ

Trước lúc đi xa, Người căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

U-crai-na không ngọt ngào như kẹo sô-cô-la

TCCSĐT - Từ những cuộc biểu tình đường phố, xung đột phe phái, lại thêm các thế lực bên ngoài gây sức ép, cuộc chiến tại đất nước Trung Âu này đang ngày càng lan rộng. Nếu không kịp dàn xếp những cuộc đối thoại vãn hồi hòa bình, rất có thể nơi đây sẽ biến thành lò lửa “Nồi da nấu thịt” lâu dài.

Để báo chí thực hiện tốt hơn vai trò đấu tranh phòng, chống tham nhũng

TCCSĐT - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo và quyết tâm của Đảng, Nhà nước, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta được tăng cường mạnh mẽ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Trong cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt đó, báo chí giữ một một vai trò hết sức quan trọng.

Tăng cường công tác quản lý báo chí trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Hiện nay, cả nước có 838 cơ quan báo chí in; 375 báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; 67 đài phát thanh, truyền hình và một hãng thông tấn quốc gia. Đội ngũ người làm báo với hơn 17.500 nhà báo chuyên nghiệp, 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cấm vượt tải trọng: Làm gì để tăng hiệu quả thực hiện?

TCCSĐT - Theo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ số 34/2010/NĐ-CP, Chương II, Mục 5 và các Điều 26 đến Điều 31 đã quy định rõ ràng các mức phạt cho những đối tượng phạm lỗi, trong đó có vấn đề phạt vi phạm chuyên chở vượt quá tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ. Tuy nhiên, đến 01-4-2014 mới được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, khiến hệ lụy của động thái trên gây ra cho ngành vận tải nói riêng và nền kinh tế nói chung là không nhỏ.

Nghĩ về công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

TCCSĐT - Trong xã hội hiện đại, công nghiệp sáng tạo là một lĩnh vực tăng trưởng chính của kinh tế toàn cầu. Với tiềm năng to lớn, Việt Nam có thể trở thành một nền kinh tế sáng tạo năng động của khu vực Đông Nam Á trong tương lai. Nhận thức rõ hơn về công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa và coi văn hóa như là một tài sản, là sự bổ sung giá trị trong cả nền kinh tế là điều cần thiết.

Hiến pháp tạm thời của Chính phủ Thái Lan có điểm gì mới?

Trong những ngày tới của tháng 7-2014, bản Hiến pháp tạm thời của Thái Lan sẽ được công bố nhằm mở đường cho việc thành lập một chính phủ lâm thời, với việc bổ nhiệm một thủ tướng.

/ / Xem tiếp

Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

TCCS - Giám sát và phản biện xã hội là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện nhiều năm nay. Song, với Hiến pháp năm 2013 và các quyết định số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị khóa XI, trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật hóa ở mức cao nhất. Cơ chế thực hiện giám sát và phản biện xã hội được cụ thể hóa, đòi hỏi đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải cao hơn, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

VIDEO