Bình luận

Báo chí và doanh nghiệp: Gắn bó, hợp tác và chia sẻ

TCCSĐT - Trong thế giới hiện nay, phát triển kinh tế là một trong những yếu tố then chốt quyết định sức mạnh quốc gia. Các hoạt động từ kinh tế, ngoại giao, quân sự,… suy cho cùng cũng nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích quốc gia, trong đó lớn nhất là lợi ích kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc phản ánh các hoạt động kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp, các doanh nhân là một trọng tâm của báo chí.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng: Những dấu ấn còn mãi

TCCSĐT - Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng - nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) với những cống hiến xuất sắc của Cụ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc thể hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn Cụ tham gia Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, là một trong những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cận hiện đại của Việt Nam.

Đoàn kết, tâm huyết, quyết tâm thực hiện các chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TCCSĐT - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu đã thể hiện quyết tâm thực hiện các chương trình hành động của Đại hội để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, sự mong mỏi của nhân dân, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tám mươi ngày đấu tranh, tiếp quản Thủ đô Hà Nội

TCCSĐT - Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, một số khu vực ở miền Bắc nước ta trở thành vùng tập kết, chuyển quân của quân đội Liên hiệp Pháp, trong đó có Hà Nội, với thời gian là 80 ngày. Trong 80 ngày đó, Hà Nội chưa có hòa bình, quân và dân Thủ đô phải tiếp tục cuộc đấu tranh trong bối cảnh mới để tiến tới tiếp quản Thủ đô Hà Nội.

Giải phóng Thủ đô - “ngày trở về” thành công của công tác tiếp quản Hà Nội

TCCSĐT - Ngày 10-10-1954, cả Hà Nội rợp bóng cờ hoa, hân hoan chào đón thời khắc lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất oanh liệt và vẻ vang của nhân dân Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Trong khoảng thời gian từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ cho đến “ngày trở về” đó, quân và dân Hà Nội đã cùng với các địa phương trong cả nước phải trải qua một cuộc đấu tranh căng thẳng trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, nhằm bảo vệ những thành quả của cuộc kháng chiến 9 năm, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ mang lại.

Vì sao Li-bi ngày càng bất ổn?

TCCSĐT - Kể từ khi Li-bi (Libya) tuyên bố độc lập (23-10-2011) đến nay đã gần được 3 năm. Tuy nhiên, một bức tranh ảm đạm vẫn bao trùm đất nước này thời kỳ hậu Ga-đa-phi (Gaddafi), tiếng súng vẫn nổ ở nhiều nơi, nhất là tại các thành phố dầu mỏ. Với một nền kinh tế rối loạn và bộn bề khó khăn, thì nay cuộc chiến lại rộ lên ngày càng găy gắt, nhiều nước trên thế giới đã phải rút các nhân viên sứ quán và công dân nước họ ra khỏi Li-bi.

Khủng hoảng U-crai-na: Đã hé lộ hồi kết

TCCSĐT - Đến nay, tất cả các bên, dù là các thế lực trong cuộc - trực tiếp đối đầu, hay các bên có lợi ích như Nga, Mỹ, EU, NATO đều cảm nhận được rằng “U-crai-na không ngọt ngào dễ nuốt như kẹo sô-cô-la”. Thỏa thuận giữa Ki-ép và phe ly khai ngừng bắn ở miền Đông Nam U-crai-na là tín hiệu tích cực, hé lộ hồi kết cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia Đông Âu này.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với công tác bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển đảo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,… trong vùng đã được hỗ trợ về vật chất và tinh thần để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công tác, học tập tốt.

Xây dựng lối sống và môi trường văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam, là định hướng cho mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Điều đó tiếp tục được thể hiện rõ qua nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI của Đảng, “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Thực hiện nghị quyết này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trả đũa phương Tây: Sau nông sản, Nga chọn gì?

Bộ Phát triển kinh tế Nga đang tập trung nghiên cứu hai lĩnh vực để đưa ra các đề xuất nhằm đáp trả khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Sáng 20-10, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới, ở thủ đô Hà Nội.

VIDEO