Bình luận

Hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

TCCSĐT - Hậu phương là nơi dự trữ tiềm lực của chiến tranh cả về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội, khoa học - kỹ thuật, là nguồn chi viện nhân lực, vật lực, là chỗ dựa tinh thần, nơi cổ vũ động viên chiến thắng của tiền tuyến, là nhân tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định sự thành bại của chiến tranh.

Việt Nam - Nhật Bản: thúc đẩy hợp tác song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng

TCCSĐT - Hơn 40 năm qua kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (21-9-1973 - 21-9-2015), mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, có những bước phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18-9-2015 của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nội các Nhật Bản Sin-dô A-bê đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới.

Công tác tư tưởng trong thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 và vấn đề nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng hiện nay

TCCSĐT - Trong tình hình mới hiện nay, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo bài học về công tác tư tưởng trong Cách mạng Tháng Tám luôn là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn.

Bài học về tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ trong Cách mạng Tháng Tám với xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay

TCCSĐT - Trong những ngày tháng 8-1945 lịch sử, đồng bào cả nước dưới sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đã chạy đua với thời gian để giành độc lập cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta bài học lớn về tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, kiên quyết giành thắng lợi.

Cách mạng Tháng Tám - Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

TCCSĐT - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Cách đây 70 năm, ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước ta hiện nay

TCCSĐT - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công dẫn đến sự ra đời của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Ba nguyên tắc Tập trung - Thống nhất - Kịp thời trong thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó

TCCSĐT - Trong thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bên cạnh sức mạnh vô cùng to lớn của toàn thể dân tộc Việt Nam, xuất phát từ truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, có vai trò lãnh đạo, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, nhưng quan trọng nhất chính là các nguyên tắc chỉ đạo.

Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, suy ngẫm về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

TCCSĐT - Năm nay tròn 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, cuộc cách mạng đánh dấu sự biến đổi sâu sắc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, vị thế của người dân đã thay đổi về chất. Một giá trị nhân quyền, dân quyền lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Cũng từ đó, Việt Nam có chỗ đứng và tiếng nói trong thế giới hiện đại. Vận hội mới đó có đóng góp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thắng lợi lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

TCCSĐT - Kết quả quá trình bền bỉ chuẩn bị các điều kiện cho tổng khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với việc chủ động nắm bắt thời cơ, huy động toàn thể các tầng lớp nhân dân đứng lên dành chính quyền đưa đến thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ý nghĩa lịch sử của nó đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, dân tộc, mang ý nghĩa thời đại.

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng

Ngày 05-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

VIDEO