Bình luận

Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới

TCCSĐT - Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một yếu tố quan trọng là, Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sự tương đồng giữa chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến dịch Điện Biên Phủ

TCCSĐT - Diễn ra sau chiến dịch Điện Biên Phủ đúng 21 năm, chiến dịch Hồ Chí Minh có sự tương đồng, kế thừa và phát triển lên tầm cao mới.

Thắng lợi của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước theo lời Bác dặn - 40 năm sau nhìn lại

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn 45 năm, song khát vọng của Người trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước vẫn trường tồn.

Vai trò của Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

TCCSĐT - Sau ngày 30-4-1975, Quân giải phóng miền Nam đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, hòa nhập chung vào tổ chức quân đội nhân dân cả nước, chuyển sang thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Miền còn tiếp tục tồn tại 14 tháng 7 ngày sau đó để tham mưu, chỉ đạo các lực lượng vũ trang Nam Bộ và Nam Trung Bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng, tổ chức lại quân đội cho phù hợp với điều kiện thời bình.

Bộ đội phòng không - không quân trong cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975

TCCSĐT - Ngay sau khi Hiệp định Pa-ri được ký kết, nắm bắt thời cơ và quy luật phát triển của chiến tranh, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 21 (năm 1973) xác định phương hướng chiến đấu “đánh cho ngụy nhào” để kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sức lan tỏa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

TCCSĐT - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là biểu trưng của lòng thành kính, sự tri ân của nhân dân ta với công đức các Vua Hùng - những người có công dựng nước. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ không chỉ hội tụ văn hóa tâm linh và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các vùng, miền của đất nước Việt Nam.

Vai trò của thanh niên xung phong miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

TCCSĐT - Trong chiến công chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoạt động của thanh niên xung phong rất phong phú, hiệu quả, từ trực tiếp chiến đấu đến phục vụ chiến đấu ở các địa phương trên miền Bắc, trong đó chủ yếu là ở các trọng điểm địch đánh phá ác liệt trên địa bàn Quân khu 4 và tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn.

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

TCCSĐT - Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự là một trong mười vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến nhân dân theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Đại thắng mùa Xuân 1975 - sự kiện khẳng định ý chí thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), được đánh dấu bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giành toàn thắng mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - sự toả sáng giá trị văn hoá quân sự Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

TCCSĐT - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, đó “là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam”(1).

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội

Đúng 9 giờ sáng 20-5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp đầu tiên của năm 2015, với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp 2013; giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

VIDEO