Thứ Sáu, 20/9/2019
Sức mạnh chính trị tinh thần trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và phát huy nhân tố chính trị tinh thần trong xây dựng Quân đội hiện nay
6/5/2019 9:52' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Thắng lợi lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ được tạo nên bởi sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố như: Kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự, ngoại giao… Trong đó, yếu tố cơ bản mang tính quyết định nhất đó là sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam đã được phát huy lên một tầm cao mới. Sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong chiến thắng Điện Biên Phủ được thể hiện ở nhiều góc độ với những nội dung phản ánh khác nhau. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh giá: “Đây là một thành công rất lớn của công tác chính trị trên mặt trận Điện Biên Phủ, một trong những thành công lớn nhất của công tác chính trị trong lịch sử chiến đấu của Quân đội ta”(2).

Biểu hiện đầu tiên của sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong chiến thắng Điện Biên Phủ đó là Đảng đã đưa ra đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, phù hợp. Chính đường lối kháng chiến và kiến quốc đúng đắn, sáng tạo của Đảng đã khơi dậy, quy tụ và phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác, động viên được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Điều đó thể hiện rõ tính nhân văn, giá trị nhân đạo sâu sắc của một dân tộc anh hùng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của nhân dân hai nước Lào và Campuchia anh em: Cùng chung một chiến hào xây dựng và củng cố liên minh chiến đấu trên chiến trường Đông Dương trên cơ sở phát huy có hiệu quả sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của nhân dân Trung Quốc và Liên Xô. Nhờ đó, chúng ta đã tạo ra liên minh vững chắc Việt Nam - Lào - Campuchia, cùng chống kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã thực sự linh hoạt, sáng tạo trong nắm bắt thực tiễn, chủ động điều chỉnh chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ huy. Điển hình nhất là tại thời điểm cuối tháng 4-1954, khi cuộc chiến giữa ta và địch đang diễn ra ác liệt tại các cụm cứ điểm ở phân khu trung tâm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã quyết định mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm củng cố trận địa tư tưởng cho bộ đội, sẵn sàng bước vào tổng công kích, tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm. Đợt sinh hoạt đã tạo khí thế mới, là nguồn động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ trên toàn mặt trận quyết tâm tiến công hoàn thành mục tiêu chiến dịch. Năng lực lãnh đạo, chỉ huy tài giỏi của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tinh thần dũng cảm, ý chí chiến đấu của người chiến sĩ trên trận địa đã trực tiếp góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ còn được biểu hiện sâu sắc ở việc Đảng ta đã phát huy có hiệu quả sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(3), nhân dân ta đã đồng lòng đứng dậy, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến đầy cam go, thử thách đó, quân và dân ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc” để đánh bại thực dân Pháp, có sự giúp sức của đế quốc Mỹ. Thực tiễn cho thấy, sự đoàn kết của toàn dân, toàn quân với khát vọng độc lập, tự do cháy bỏng cùng tinh thần quyết chiến, quyết thắng cao là nguồn sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam vô cùng lớn, nguồn sức mạnh vô địch, sức mạnh tuyệt đối của ta so với kẻ thù. Đó cũng là một trong những nhân tố quyết định đưa chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến thắng lợi toàn diện.

Một biểu hiện sinh động cho sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ đó là tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh của quân và dân ta. Tiến công các cứ điểm tại Điện Biên Phủ, chúng ta gặp nhiều khó khăn, cả tiềm lực quân sự, kinh tế, địa hình hiểm trở, xa hậu phương,… Nhưng với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, chúng ta đã huy động được tối đa sức người, sức của, bao gồm thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, với số lượng cao điểm có lúc lên đến hàng chục vạn người; được tổ chức, biên chế khá chặt chẽ, cùng với bộ đội đào giao thông hào, làm đường dã chiến trong điều kiện khó khăn, gian khổ của vùng rừng núi Tây Bắc, lại luôn bị máy bay địch oanh tạc,… Với ý chí quyết chiến, quyết thắng; bằng trí thông minh, lòng quả cảm và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng, trong khoảng thời gian hơn một tháng, bộ đội và thanh niên xung phong đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn; mở hàng trăm tuyến hào, sửa đường từ Tuần Giáo tới Điện Biên Phủ (dài 82km), tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng và xe kéo pháo, đặc biệt là pháo hạng nặng có thể triển khai vào trận địa an toàn và bí mật. Chính điều đó đã đẩy quân Pháp vào thế bị động, bất ngờ trong giai đoạn 3 của Chiến dịch. Thông qua công tác tuyên truyền, ta đã khơi dậy, phát huy tốt năng lực sáng tạo của các lực lượng trên chiến trường, qua đó tạo ra sức mạnh tổng hợp. Với sự sáng tạo, chỉ huy pháo binh của ta đã lập ra các trận địa giả, nghi binh, làm cho khoảng 80% bom, đạn của quân Pháp không đánh trúng mục tiêu pháo binh của ta. Nhờ sáng tạo trong ngụy trang, nghi binh, bộ đội ta đã bảo vệ thành công những khẩu trọng pháo quý giá của mình và những mục tiêu quân sự quan trọng. Trong Chiến dịch, có nhiều cán bộ, chiến sĩ, dân công đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp sức mình để làm nên chiến thắng. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho thực dân Pháp bị thất bại thảm hại ở Điện Biên Phủ.

Cùng với dòng chảy của lịch sử, sau 65 năm nhìn lại, chúng ta càng thấy tự hào về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX, viết tiếp trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý giá, nhất là việc phát huy sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong những thử thách lịch sử cam go, ác liệt.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII chỉ rõ, thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; kích động, xuyên tạc, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, sự xâm nhập của lối sống thực dụng, các sản phẩm văn hóa xấu độc, mặt trái của kinh tế thị trường đang có những tác động tiêu cực đến tư tưởng, đời sống tinh thần của bộ đội và nhiệm vụ xây dựng Quân đội về chính trị. Thực tế đó đòi hỏi phải tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị.

Kế thừa những bài học kinh nghiệm của thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, để phát huy nhân tố chính trị tinh thần Việt Nam góp phần xây dựng Quân đội vững mạng về chính trị trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên nhân cơ bản quyết định thắng lợi của quân và dân ta chính là có sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch đã thực hiện tốt việc quán triệt cho quân và dân nắm vững tình hình, nhất là âm mưu, thủ đoạn của địch; quan điểm, chủ trương và quyết tâm chiến lược của Đảng ta. Nhờ đó, chúng ta có sự chủ động trong công tác chuẩn bị và xây dựng lực lượng; xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chiến trường Điện Biên Phủ với các mặt trận khác… Bài học này cần tiếp tục được vận dụng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Trước hết, cần tăng cường xây dựng lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục cho toàn quân nhận thức rõ tình hình thế giới, khu vực, nhất là những diễn biến phức tạp mới ở Biển Đông và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với nước ta; đồng thời quán triệt, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng biện pháp phù hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về xây dựng Quân đội nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cần giúp cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững nội hàm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, với cốt lõi là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, nền văn hóa, lợi ích quốc gia, dân tộc... Trên cơ sở đó, tạo chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố hợp thành, trong đó sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam biểu hiện tập trung ở nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, ý chí chiến đấu, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của quân và dân ta. Điều đó có được là do chúng ta làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, khơi dậy lòng căm thù giặc và tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng. Bài học đó ngày nay còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, phát huy sức mạnh nhân tố chính trị tinh thần Việt Nam. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng và quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Phải thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Thông qua giáo dục và hoạt động thực tiễn, tiếp tục khẳng định vai trò Quân đội thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành tin cậy của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp phải bám sát, nắm chắc, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời phát hiện những diễn biến phức tạp về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp uốn nắn, khắc phục, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đơn vị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” gắn với phê phán, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Coi trọng giáo dục chính trị trong các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho bộ đội, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc cả về tư tưởng, ý chí, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đối tượng và đặc thù đơn vị; gắn lý luận với thực tiễn; gắn giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đối tượng và đặc thù đơn vị; gắn giáo dục chính trị với giáo dục pháp luật, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục của tổ chức với tự giáo dục, rèn luyện của mỗi quân nhân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân; góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta thành công trong phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân đối với quá trình chuẩn bị và thực hành chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là biểu hiện sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam trong thời khắc đặc biệt của lịch sử. Ngày nay bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Với chức năng là “Đội quân công tác”, công tác dân vận, xây dựng đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” là một nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, là nguồn sức mạnh để Quân đội ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở những nơi xung yếu, địa bàn trọng điểm; giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn quân, nền an ninh nhân dân; sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Trước hết là tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Trên cơ sở đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Việc tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả công tác dân vận trong Quân đội chính là góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần và trách nhiệm phục vụ nhân dân, xây dựng Quân đội ngày càng lớn mạnh. Qua đó, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Đây vừa là kinh nghiệm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, vừa là đòi hỏi khách quan nhằm phát huy sức mạnh chính trị tinh thần Việt Nam góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn hiện nay. Thực tế diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho thấy, trong toàn bộ thời gian 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch, hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã có những đóng góp vô cùng to lớn trong củng cố ý chí chiến đấu, tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chính trị đã có mặt ở những mũi tiến công chủ yếu; tới từng trận địa, vào từng tuyến hào để động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội, sát cánh cùng anh em chiến sĩ. Trong các đợt sinh hoạt chính trị, cán bộ chính trị cũng luôn đi đầu nhằm củng cố trận địa tư tưởng, tăng cường niềm tin chiến thắng của bộ đội.

Trước những yêu cầu mới của cách mạng hiện nay, để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, vấn đề quan trọng là phải xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh theo Quy định số 61-QĐ/TW, ngày 29-12-2016, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, “Về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Theo đó, việc kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Từ đó, tập trung xây dựng hệ thống cơ quan chính trị các cấp vững mạnh về mọi mặt, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chính trị vững mạnh, có đủ số lượng, chất lượng cao, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, phong cách, tinh thông về nghiệp vụ, gương mẫu trong lời nói và việc làm... Trên cơ sở đó, bảo đảm cho đội ngũ chính ủy, chính trị viên các cấp xứng đáng là người chủ trì về chính trị; giỏi tổ chức, triển khai tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; có năng lực chỉ huy, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; là hạt nhân đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

65 năm trôi qua, lịch sử thế giới đã và sẽ tiếp tục ghi nhận ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. Những bài học kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh nhân tố chính trị tinh thần Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ đến nay vẫn nguyên giá trị thực tiễn; là cơ sở quan trọng để xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.
-----------------------------------------------------
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 14, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tr. 315
(2) Võ Nguyên Giáp: “Vài hồi ức về Điện Biên Phủ”, Nxb Quân đội nhân dân, H. 1977, tr. 80
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tr. 534
Tạ Quang ĐạoHọc viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Video