Thứ Năm, 22/8/2019
Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
15/1/2019 23:31' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Binh chủng Tăng thiết giáp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm. Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Binh chủng Tăng thiết giáp đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành tốt kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị đề ra.

Nổi bật là: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp (07-02-1968 - 07-02-2018), Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị; tự kiểm tra theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị từ cơ sở đến Binh chủng Tăng thiết giáp; Hội nghị gặp mặt, giao lưu, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…; phục vụ Cục Tuyên huấn, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) kiểm tra, nắm tình hình; Đại hội Công đoàn Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ VI, hoạt động “Tháng công tác quần chúng”; Hội thi (giao lưu) cán bộ Hội phụ nữ giỏi... Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân tốt; tình hình chính trị nội bộ toàn Binh chủng Tăng thiết giáp ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao.

Trong năm 2019, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung vào quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Nghị quyết về quân sự - quốc phòng năm 2019 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết Đảng ủy Binh chủng, Chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị và của Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2019; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách và công tác quần chúng; xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp luôn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Quân đội và của Binh chủng Tăng thiết giáp, nhất là kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp (05-10-1959 - 05-10-2019); Đại hội Thi đua Quyết thắng Binh chủng Tăng thiết giáp giai đoạn (2014 - 2019); thi tìm hiểu 60 năm truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp và Liên hoan nghệ thuật quần chúng Binh chủng Tăng thiết giáp; Hội nghị vinh danh biểu dương “60 gương điển hình tiên tiến khối quần chúng”./.

Tin: Chí ĐángẢnh: Tuyên Huấn

Video