Thứ Tư, 19/6/2019
Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019
9/1/2019 22:47' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu kết luận Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề xuất các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2019.

Năm 2018, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã đoàn kết, dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật là: Nắm vững tình hình kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, xây dựng, sử dụng lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực triển khai các quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lực lượng và mua sắm vũ khí trang bị; đào tạo các đối tượng học viên, huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện thành viên kíp xe; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ra quân đánh tháng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp (07-02-1968 - 07-02-2018) và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp (05-10-1959 - 05-10-2019); Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và Đại hội Công đoàn Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ VI. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Binh chủng Tăng thiết giáp ổn định phát triển, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp xác định: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ của Binh chủng. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện các quyết định về tổ chức lực lượng. Đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp lần thứ X, nhất là đột phá về công tác cán bộ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan cấp chiến dịch. Lãnh đạo hiệu quả các mặt công tác bảo đảm. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; xây dựng Đảng bộ Binh chủng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh toàn diện./.

Tin: Chí ĐángẢnh: Xuân Thủy

Video