Thứ Bảy, 15/12/2018
Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp kiểm tra toàn diện các cơ quan, đơn vị năm 2017
29/11/2017 22:23' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu kết luận kiểm tra toàn diện năm 2017 tại Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1
Kết quả kiểm tra cho thấy, năm 2017, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; thực hiện đúng, đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định; công tác thi đua, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội được thực hiện có hiệu quả; duy trì, thực hiện nền nếp hoạt động văn hóa, văn nghệ và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Binh chủng Tăng thiết giáp.

Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng và các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới..., thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn được nâng cao…

Công tác huấn luyện - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hội nghị, hội thi, hội thao, diễn tập đạt kết quả cao. Các nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo đủ lực lượng cán bộ, thành viên kíp xe và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị tăng thiết giáp; chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên được nâng cao. Công tác tuyển sinh quân sự tiến hành chặt chẽ, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt. Tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, giáo dục - đào tạo và sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, khách quan, chất lượng…

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; chất lượng, hiệu quả công tác tăng gia, chăn nuôi, nhất là khu tăng gia tập trung, củng cố hệ thống chuồng trại chăn nuôi, vườn, giàn, ao cá ở các đơn vị được nâng cao. Thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, phát huy hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện có. Thực hiện nghiêm công tác kế hoạch và đầu tư, các dự án, công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, chủ động phòng, chống bão, lốc đồng thời bảo đảm đầy đủ điện, nước sinh hoạt cho bộ đội theo tiêu chuẩn và quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Điều hành công tác tài chính hoạt động đúng luật, đúng quy chế, quy định của Nhà nước, Quân đội và Binh chủng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tiếp nhận, quản lý, phân phối, khai thác các nguồn lực tài chính đúng thủ tục, nguyên tắc, an toàn, hiệu quả. các biện pháp kiểm soát chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Nghị quyết 382-NQ/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Kết luận số 763-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; bảo đảm kịp thời về số lượng, chủng loại, chất lượng đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện - đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao; thực hiện nghiêm kế hoạch khai thác, sử dụng và nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật các nhóm xe theo quy định; thực hiện tốt công tác tập huấn, huấn luyện, tổ chức các hội thi, hội thao, bảo đảm chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; trình độ khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngày càng nâng cao; duy trì thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” và ngày công tác kỹ thuật…/.
Tin, ảnh: Chí Đáng

Video