Chủ Nhật, 22/7/2018
Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam
10/8/2017 21:6' Gửi bài này In bài này
Hội thảo thu hút tham luận của nhiều tướng lĩnh và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Thượng tướng Song Hào là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục, được rèn luyện, thử thách qua các chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng chí có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua nhiều cương vị công tác, nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, như: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động, Thương binh và xã hội), Chủ tịch lâm thời Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tướng Song Hào đều một lòng, một dạ, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội; tận tâm, tận lực, nỗ lực hy sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Trong công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở kiên định, nhất quán nguyên tắc tập thể đảng ủy, chi ủy lãnh đạo toàn diện mọi mặt đơn vị, thủ trưởng chính trị, thủ trưởng quân sự phân công tổ chức thực hiện, đồng chí Song Hào đã cùng tập thể lãnh đạo Tổng cục Chính trị bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng hệ thống tổ chức đảng, cấp ủy đảng các cấp trong quân đội thực sự trong sạch vững mạnh; có tổ chức, cơ cấu phù hợp; có năng lực lãnh đạo và quyền hạn giải quyết toàn diện, cụ thể, trực tiếp mọi vấn đề nảy sinh trong đơn vị. Từ cơ sở đó, vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội không ngừng được tăng cường, trở thành một chân lý tất yếu, một nguyên tắc trong mọi hoạt động chiến đấu, công tác, sinh hoạt của quân đội; là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thay mặt những người con Nam Định - quê hương của Thượng tướng Song Hào, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định chia sẻ: Trong quãng đời tuổi trẻ gắn bó với phong trào cách mạng quê hương Nam Định, đồng chí Song Hào đã anh dũng đem nhiệt huyết, trí lực, vật lực phục vụ Đảng và trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của phong trào cách mạng quê nhà. Chính những năm tháng hoạt động không mệt mỏi, không quản gian khổ hy sinh trong phong trào cách mạng của quê hương đã tôi rèn bản lĩnh, bồi đắp trí tuệ cách mạng, là hành trang quan trọng để đồng chí Song Hào trở thành một trong những người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị, nhà quân sự tài năng của Đảng và quân đội. Sau này, trong quá trình hoạt động cách mạng, do bận nhiều công tác, đồng chí Song Hào ít có dịp về thăm quê hương. Nhưng mỗi lần về thăm quê, đồng chí luôn để lại cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định ấn tượng khó phai mờ về tình cảm thắm thiết, sâu sắc của một người con xa quê. Hơn nữa, đồng chí luôn đóng góp ý kiến với cán bộ, chính quyền phải quan tâm đến đời sống của nhân dân, yêu thương nhân dân và biết khơi dậy sức mạnh của sự đoàn kết để chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát huy truyền thống quê hương văn hiến, anh hùng.

Hội thảo thu hút hơn 60 bài tham luận có tính nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, khách quan chân thực. Các tham luận tiếp cận và đề cập đến những góc độ khác nhau nhưng đều làm nổi bật chủ đề Hội thảo, khẳng định và làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, làm rõ quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp nổi bật của đồng chí Thượng tướng Song Hào trong cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bên cạnh đó, làm rõ những đóng góp quan trọng khác của Thượng tướng Song Hào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa khi đồng chí đảm nhiệm các cương vị Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội, Chủ tịch lâm thời Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Hai là, làm rõ những cống hiến của đồng chí Thượng tướng Song Hào với quá trình phát triển đường lối chính trị, quân sự của Đảng, trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, làm rõ và nhấn mạnh sâu sắc hơn nữa những cống hiến nổi bật của đồng chí trong quá trình xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, trong tăng cường vai trò lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện” của Đảng đối với lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng.

Ba là, khẳng định và làm sâu sắc thêm phong cách, đạo đức, lối sống của Thượng tướng Song Hào - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, suốt đời vì dân, vì nước, phấn đấu quên mình cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam; một tấm gương sáng về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; một vị tướng hội đủ phẩm chất “trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung”; một người con ưu tú của quê hương Nam Định; một người ông, người chồng, người cha mẫu mực của gia đình.

Bốn là, thông qua cuộc đời và những hoạt động cách mạng của Thượng tướng Song Hào, rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị thiết thực để vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam.

Hội thảo là một hoạt động thiết thực cổ vũ toàn Đảng, toàn quân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Kết quả của Hội thảo cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thượng tướng Song Hào tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Sớm giác ngộ con đường cứu nước theo lý tưởng cộng sản, từ năm 1936, đồng chí hăng hái tham gia hoạt động cách mạng trong Phong trào Mặt trận bình dân tại quê hương. Tháng 4-1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương làm Thư ký Ban Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tin, ảnh: Phong Như

Video