Thứ Hai, 25/6/2018
Tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
21/4/2017 9:38' Gửi bài này In bài này
Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu kết luận Hội nghị

Trong 3 năm, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Binh chủng Tăng thiết giáp đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước được nâng lên, các khuyết điểm, hạn chế đã từng bước được khắc phục; đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến toàn diện và trên từng lĩnh vực công tác, tạo được sự lan tỏa lớn trong đơn vị. Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua thực tiễn triển khai, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp, đã xuất hiện nhiều phong trào, cách làm hay, mô hình hiệu quả và những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp. Khối lữ đoàn có phong trào “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài”; các nhà trường có phong trào “Dậy tốt, học tốt, phục vụ tốt, kỷ luật nghiêm”… Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như: Đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, “Dân chủ và kỷ luật” trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp; “Mỗi tuần 5 điều biết”, “Tiếng nói Chính trị viên” ở Lữ đoàn xe tăng 201; “Kíp xe Thanh niên quyết thắng” ở Lữ đoàn xe tăng 215; “Phân xưởng kiểu mẫu, nhà xe kiểu mẫu” ở Kho Y, Xưởng Sửa chữa xe tăng X32;…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp nêu rõ: Sau 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Binh chủng Tăng thiết giáp đã đạt được những kết quả rất quan trọng, đây là tiền đề để Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động động và đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tới một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, để việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đạt được hiệu quả hơn, Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Binh chủng Tăng thiết giáp cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, các cấp ủy phải bám sát vào chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sát với thực tiễn đơn vị. Khắc phục ngay việc sao chép kế hoạch giữa các cơ quan, đơn vị và giữa các cá nhân. Việc đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân phải được cấp ủy, chỉ huy thông qua. Chống việc đăng ký chung chung, không sát với nhiệm vụ và chức trách của từng cá nhân.

Hai là, trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động động phải thực hiện tốt nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phải gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ba là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương có tác dụng rất lớn đối với giáo dục thuyết phục bộ đội. Tuy nhiên, soi vào thực tế, có nơi làm chưa tốt, biểu hiện là vẫn còn có những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Vậy nên trong thời gian tới, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng phải đặc biệt quan tâm đến nội dung này. Muốn giáo dục, thuyết phục bộ đội, trước hết đội ngũ cán bộ phải thống nhất giữa lời nói và việc làm, phải là tấm gương mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động và trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải tập trung xây dựng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó nhân rộng để có được nhiều tập thể tốt, cá nhân tốt, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh…

Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết đã tôn vinh, khen thưởng 22 cá nhân điển hình tiên tiến./.

Tin, ảnh: Thiều Chí Đáng

Video