Thứ Sáu, 20/9/2019
Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên thực hiện tốt công tác dân vận
18/5/2016 21:32' Gửi bài này In bài này

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục

Quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới”, xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của đồng bào nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới còn những hạn chế nhất định, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đồng bào, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của tỉnh, từ đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực đấu tranh có hiệu quả chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, nhân quyền” để chống phá cách mạng nước ta qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng… Phối hợp cùng cơ quan chức năng các cấp, trong thời gian tổ chức thực hiện Nghị quyết 152, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tổ chức hơn 11 nghìn buổi tuyên truyền cho hơn 400 nghìn lượt nhân dân là đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh với những nội dung cơ bản như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương; mục tiêu, nội dung, biện pháp xây dựng “khu vực phòng thủ” tỉnh, huyện vững chắc…

Những việc làm thiết thực, hiệu quả

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã và đang triển khai hàng loạt công việc cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã gắn bó chặt chẽ với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tích cực thực hiện “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám nhân dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc). Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương để tuyên truyền vận động nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới; thực hiện mô hình quân dân y kết hợp khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Bám sát điều kiện, đặc điểm của tỉnh với 92 xã thuộc diện khó khăn, 30 xã có đường biên giới đi qua nên công tác dân vận của lực lượng vũ trang Điện Biên những năm gần đây đã tập trung ưu tiên cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thông qua nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, lực lượng vũ trang Điện Biên đã góp phần củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo thống kê, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia củng cố 249 chi bộ, 1.202 tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể tại 282 xã hoạt động có nền nếp; mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 251 đoàn viên ưu tú ở địa phương; xóa 51 bản trắng không có chi bộ, xóa 105 bản trắng không có đảng viên,…

Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn công tác dân vận với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm tham gia xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, tích cực, thực chất. Bám sát 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang Điện Biên đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chủ yếu hướng vào giúp dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

Phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị cùng 11 đội công tác xây dựng cơ sở 123 và 12 đội sản xuất, đến nay lực lượng vũ trang Điện Biên đã tổ chức được 24 lượt đại đội bộ binh hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, với trên 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.500 lượt dân quân tự vệ đến các địa bàn khó khăn giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; giúp nhân dân tháo gỡ, di chuyển 455 nhà tái định cư thủy điện Sơn La; tu sửa 642 nhà dân, xây dựng và sửa chữa 236km đường giao thông. Thực hiện chủ trương “quân dân y kết hợp”, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã tham gia xây dựng, sửa chữa 18 trạm y tế, tập huấn cho 165 lượt y tá thôn, bản; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miến phí cho hơn 66.600 lượt đồng bào với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng,…

Đại tá, Hoàng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận đã thực sự góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của lực lượng vũ trang tỉnh. Thông qua những hoạt động dân vận đã tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị với chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, đã có 05 tập thể và 10 cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Bằng khen. Đặc biệt, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về “Đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong thời kỳ mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận”.

Kinh nghiệm quan trọng rút ra từ thực tiễn nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đó là thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc đặc điểm, tình hình địa phương trên cơ sở đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tham gia công tác dân vận.

Bằng những nội dung, hình thức tổ chức hoạt động dân vận cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên đã không ngừng củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc mà còn thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, củng cố lòng tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng, tô đậm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên, góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc./.

Mai Xuân HưởngTrường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Video