Thứ Bảy, 19/1/2019
 • Phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

  TCCSĐT - Kinh tế biển có thể hiểu là các hoạt động kinh tế diễn ra trên biển và các hoạt động kinh tế trực tiếp liên quan đến khai thác biển ở dải đất liền ven biển. Đóng góp của lĩnh vực kinh tế diễn ra trên biển ở Việt Nam, trong đó có khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải (vận tải biển và dịch vụ cảng biển) và du lịch biển chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều so với các ngành kinh tế có liên quan trực tiếp tới khai thác biển như đóng và sửa chữa tàu biển, chế biến dầu khí, chế biến thủy/hải sản, thông tin liên lạc...

 • Những thách thức đối với an ninh con người trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

  TCCSĐT - Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người đang và sẽ phải đối diện với những vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát của các cá nhân, liên quan trực tiếp đến an ninh của bản thân và an ninh quốc gia.

 • Chiến thắng Thượng Lào - Biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu Việt - Lào

  TCCSĐT - 65 năm trước đây, từ ngày 13-4 đến 18-5-1953, lần đầu tiên bộ đội chủ lực Việt Nam tiến quân sang nước bạn Lào, phối hợp với các đơn vị Pathet mở chiến dịch tiến công tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân viễn chinh Pháp, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào trên địa bàn hai tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào), tạo nên biểu tượng cao đẹp về đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước.

 • Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô: Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018), ngày 19-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức tặng cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình trên địa bàn bản Bắc Cương (xã Hoành Mô), bản Phai Lầu (xã Đồng Văn) huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

 • Tư duy Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh ở Việt Nam

  TCCSĐT - Thấu suốt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin với truyền thống của dân tộc và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn đạt vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh bằng những lời lẽ, văn phong mộc mạc dễ hiểu nhưng lại có độ sâu cả về lý luận, thực tiễn và có thể quy tụ thành một số tư tưởng lớn của Người.

 • Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

  Nhân Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 • Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh là một trong những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Đây là sự thể hiện một cách cụ thể trong nhận thức và tổ chức hoạt động thực tiễn trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 • Các hoạt động kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 – 07-5-2018)

  Ngày này cách đây 64 năm, ngày 07-5-1954, sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, quân đội ta đã tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tổ chức phòng ngự cao nhất của đội quân viễn chinh Pháp ở Việt Nam và Đông Dương, đập tan ý chí tiếp tục chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

 • Vai trò của giá trị nhân văn quân sự truyền thống đối với xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay

  TCCSĐT - Giá trị nhân văn quân sự truyền thống của dân tộc là những giá trị nhân văn về “tự vệ, chính nghĩa”; “trọng sức dân”, “trọng tâm công”; “trọng hòa mục, giữ hòa hiếu” có vai trò quan trọng đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị hiện nay.

 • Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi của nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

  TCCSĐT - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trong đó, Đại thắng mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử về đường lối, nghệ thuật tiến hành chiến tranh mà một trong những dấu ấn ấy là nghệ thuật kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

 • Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới

  TCCS - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các nhiệm kỳ tiếp theo, công tác lập pháp cần tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng để bảo đảm hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thứ bậc và đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

 • Định hướng phát triển văn hóa chính trị trong nhà trường quân đội

  TCCSĐT - Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, tư tưởng và văn hóa đóng vai trò rất quan trọng và thường xuyên nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát sao quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhờ đó nhận thức về văn hóa nói chung và văn hóa chính trị nói riêng trong nhà trường quân đội có bước phát triển tích cực.

 • Hà Tĩnh cùng quân dân cả nước làm nên Đại thắng Mùa Xuân 1975

  TCCSĐT - Cuối tháng 3-1973, khi những tên lính Mỹ cuối cùng phải rút khỏi đất nước ta, quân dân ta đã liên tục mở nhiều cuộc tấn công trên khắp chiến trường miền Nam, đẩy quân đội và chính quyền Sài Gòn vào thế suy yếu toàn diện, đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tình hình đó đã đặt ra cho chúng ta một thời cơ lịch sử: Thực hiện mục tiêu chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

 • Lữ đoàn xe tăng 215 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

  TCCSĐT - Ngày 10-4-2018, tại Nghệ An, Lữ đoàn xe tăng 215 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống (10-4-1973 - 10-4-2018) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 • Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân

  Công điện của Bộ Công an yêu cầu chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, "lợi ích nhóm"… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp công an.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển

"Một mùa Xuân mới đang về, chúng ta có thể vui mừng và tự hào về những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được trong năm qua. Những kết quả đó không chỉ cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiếp tục phát triển, đổi mới và hội nhập thành công." Đó là chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phỏng vấn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

Video