Thứ Ba, 20/8/2019
 • Kế hoạch triển khai thi hành các luật về quốc phòng, an ninh

  Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 và Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các luật này.

 • Những nhân tố tạo nên sức mạnh chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam

  TCCSĐT - Cách đây hơn 40 năm (1975 - 2019), sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết, nghị lực và ý chí chiến đấu của nhân dân ta cùng sự ủng hộ, tương trợ và giúp đỡ của nhân dân thế giới đã tạo cho dân tộc Việt Nam một sức mạnh kỳ diệu, làm nên chiến công hiển hách: đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà.

 • Cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng trên không gian mạng

  TCCSĐT - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, không gian mạng có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, không gian mạng cũng tạo ra môi trường mà các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị triệt để lợi dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta, trong đó chúng lợi dụng không gian mạng để tăng cường chống phá đường lối, quan điểm của Đảng ta về quốc phòng, an ninh. Bởi vậy, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận hiện nay.

 • Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

  TCCS - Thời gian qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng công an, tạo được thế trận mới, vững chắc để bảo đảm an ninh quốc gia, giải quyết có hiệu quả các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 • 40 năm nhìn lại chiến thắng bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pot Iêng Xari

  TCCSĐT - Bốn mươi năm đã trôi qua, thực hiện quyền tự vệ chính đáng của dân tộc, quân và dân ta trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã đứng lên đánh đuổi tập đoàn phản động Pol Pot Iêng Xari, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.

 • Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam - 40 năm nhìn lại và bài học cho hiện nay

  TCCS - Sau 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chỉ được hưởng hòa bình rất ngắn ngủi, nhân dân Việt Nam lại phải bước vào cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng (07-01-1979 - 07-01-2019) là dịp để chúng ta đánh giá ý nghĩa lịch sử và rút ra những bài học từ cuộc chiến tranh vừa thực hiện quyền tự vệ, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế này.

 • Nâng cấp hợp tác giữa hai Quân đội Việt-Lào là nhu cầu cầu tất yếu

  Nhân kỷ niệm 70 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20-01-1949-20-01-2019), Đại tướng Chansamon Chanyalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã trả lời phỏng vấn, đề cập đến vai trò của mối quan hệ hợp tác gắn bó, sự hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực và hiệu quả giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Lào trong suốt chặng đường 70 xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Lào, cũng như cách thức thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát huy hiệu quả.

 • Thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội trong thời kỳ mới

  TCCS - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần quân đội, góp phần từng bước nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 • Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  TCCSĐT - Chiều 14-01, tại Hà Nội, Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp chủ trì Hội nghị.

 • Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

  TCCSĐT- Ngày 09-01, tại Hà Nội, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp chủ trì Hội nghị.

 • Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở dân tộc thiểu số trong quân đội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

  TCCSĐT - Lý luận và thực tiễn xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở dân tộc thiểu số trong quân đội trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, hiện nay, việc đi sâu nghiên cứu và phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở dân tộc thiểu số trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những vấn đề rất quan trọng.

 • “Thế giới nợ Việt Nam lời xin lỗi”

  Cách đây 40 năm, ngày 07-01-1979, Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với lực lượng vũ trang Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia mở cuộc tổng công kích vào sào huyệt cuối cùng của Pol Pot - Ieng Sary, giải phóng hoàn toàn Phnom Penh. Cuộc tiến công này cũng kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.

 • Giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trước tác động từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  TCCS - Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi sâu sắc. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy đan xen lợi ích, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để tạo dựng vị thế. Cục diện khu vực đang có những tác động lớn đến quốc phòng, an ninh và đặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước những cơ hội và thách thức mới.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong nâng cao sức mạnh chiến đấu quân đội

  TCCSĐT - Với tầm nhìn xa rộng, Nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh cho rằng, điều quan trọng không chỉ đơn thuần là thành lập được lực lượng vũ trang mà quan trọng hơn là tìm ra biện pháp để nâng cao sức mạnh chiến đấu mọi mặt cho quân đội cách mạng, trong đó phát huy nhân tố con người là biện pháp cơ bản, quan trọng quyết định.

 • Bộ Công an: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  TCCSĐT - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, định hướng của Đảng về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, Bộ Công an chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án 106 nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video