Thứ Ba, 18/6/2019
 • Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao

  Mục đích xây dựng Luật Lực lượng dự bị động viên là xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

 • Đội ngũ trí thức quân đội với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCSĐT - Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, lịch sử hơn 70 năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quân đội ta trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức quân đội đã và đang trở thành một vấn đề mang tính cấp thiết.

 • Một số kinh nghiệm từ quá trình tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn biên giới của lực lượng vũ trang các quân khu

  TCCS - Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn biên giới, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các quân khu đã đúc rút được những kinh nghiệm quý giá, phục vụ thiết thực quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Vì một tuyến biên giới bình yên

  TCCSĐT - Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai có hiệu quả công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ trái phép trên địa bàn khu vực biên giới; tạo cơ sở để giữ gìn cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc vùng giáp biên…

 • Báo chí Công an nhân dân - Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, lý luận

  TCCSĐT - Trải qua hơn 93 năm, báo chí cách mạng Việt Nam giữ vai trò tiên phong trên mặt trận đấu tranh, vạch trần âm mưu thâm độc, phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, bảo vệ an ninh chính trị của đất nước, củng cố lòng tin yêu của nhân dân.

 • Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03-3-1959 - 03-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03-3-1989 - 03-3-2019)

  Bộ đội Biên phòng - Lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị chủ yếu - bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng - những người lính quân hàm xanh, còn chủ động, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hướng dẫn, vận động nhân dân tổ chức sản xuất và đời sống, thực sự là chỗ dựa vững chắc của nhân dân các dân tộc vùng biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

 • Đổi mới và tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

  TCCS - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là chủ trương nhất quán trong đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 • Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

  Năm 2016 vừa qua, tôi cùng một số tướng lĩnh, sĩ quan đã từng chỉ huy, chiến đấu ở Vị Xuyên về thăm lại chiến trường xưa. Đứng trên đồi cao, một chiến sĩ từng chiến đấu ở đây chỉ điểm cao 1509 - nơi ta và đối phương đã giành giật nhau từng tấc đất, mỏm đá, nói với chúng tôi: “Bên đó còn nhiều hài cốt của đồng đội đã hy sinh nhưng chưa thể quy tập được, vì có rất nhiều mìn ở đó chưa thể rà phá”.

 • 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Ký ức của những người trong cuộc

  Nhân kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tháng 02-1979, những người trong cuộc - những người lính chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc năm xưa đã chia sẻ về cuộc chiến khốc liệt 40 năm trước, về tinh thần quyết tâm chiến đấu hy sinh của đồng đội, của bản thân và mong muốn để nhân dân hai nước Việt - Trung luôn được sống trong hòa bình, cùng nhau hợp tác để phát triển kinh tế.

 • Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979 - 2019)

  TCCSĐT - Tròn 40 năm trôi qua, kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (17-02-1979 - 17-02-2019). Nhân sự kiện lịch sử này, ngày 15-02, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979 - 2019)”. TCCSĐT giới thiệu bài phát biểu đề dẫn của PGS, TS. Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tại Hội thảo.

 • Dấu ấn của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

  TCCSĐT - Sau hơn 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng khẳng định được vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với những dấu ấn quan trọng.

 • Kế hoạch triển khai thi hành các luật về quốc phòng, an ninh

  Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 và Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các luật này.

 • Những nhân tố tạo nên sức mạnh chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam

  TCCSĐT - Cách đây hơn 40 năm (1975 - 2019), sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết, nghị lực và ý chí chiến đấu của nhân dân ta cùng sự ủng hộ, tương trợ và giúp đỡ của nhân dân thế giới đã tạo cho dân tộc Việt Nam một sức mạnh kỳ diệu, làm nên chiến công hiển hách: đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ, thống nhất nước nhà.

 • Cảnh giác đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng trên không gian mạng

  TCCSĐT - Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, không gian mạng có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, không gian mạng cũng tạo ra môi trường mà các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị triệt để lợi dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta, trong đó chúng lợi dụng không gian mạng để tăng cường chống phá đường lối, quan điểm của Đảng ta về quốc phòng, an ninh. Bởi vậy, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận hiện nay.

 • Công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới

  TCCS - Thời gian qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng công an, tạo được thế trận mới, vững chắc để bảo đảm an ninh quốc gia, giải quyết có hiệu quả các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video