Thứ Hai, 23/9/2019
 • Phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và dành muôn vàn tình yêu thương, chăm sóc, giáo dục thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Khắc ghi lời dạy của Bác trong Di chúc thiêng liêng để lại, 50 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, khẳng định mình, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

 • Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau - tư tưởng mang tầm chiến lược trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Trong di sản vô giá Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, có 5 di sản được công nhận là Bảo vật quốc gia, đó là: Đường Kách Mệnh, Nhật ký trong tù, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, Di chúc. Trong đó, bản “Di chúc” đề cập đến nhiều nội dung cần căn dặn trước lúc Người đi xa. Một trong những tư tưởng lớn, đặc biệt quan trọng là vấn đề bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, được Bác đề cập ngay sau khi nói về Đảng.

 • Khối thi đua VI Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tặng quà tại tỉnh Bắc Giang

  TCCSĐT - Ngày 30-8-2019, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 50 năm ngày mất của Người (2-9-1969 - 2-9-2019), Khối thi đua VI Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức trao tặng quà tình nghĩa tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang.

 • Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

  TCCS - Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng - tài sản tinh thần vô giá cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta. Được xếp hạng bảo vật quốc gia (quốc bảo), Di chúc của Bác là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian; là sự tiên liệu những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; thể hiện tình yêu thương vô hạn dành cho đồng bào, đồng chí, cùng bè bạn khắp năm châu; phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

  TCCSĐT - 50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

 • Hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

  Các buổi hội thảo, tọa đàm tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để những người làm báo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động báo chí; đồng thời, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để làm tốt hơn nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác lại các thông tin sai trái trên mạng xã hội.

 • Giải pháp phòng, chống hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

  TCCSĐT - Nhằm mục tiêu xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam, trong những năm qua, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, hòng đưa tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền tảng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng coi đó là một trong mũi tiến công quan trọng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội.

 • Đưa việc thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác

  Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Kế hoạch và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Vĩnh Long; Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019; là những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, thanh niên đưa việc thực hiện theo Di chúc của Người trở thành hành động tự giác hàng ngày.

 • “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi soi đường cho công tác xây dựng Đảng hiện nay

  TCCS - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - trước khi đi xa, đã để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc mang giá trị vượt thời gian. Di chúc là một trong 5 tác phẩm bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 (năm 2012). Cùng với thời gian, chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc, nhất là đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

 • Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam

  TCCSĐT - Nhằm góp phần tìm hiểu sâu sắc thêm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc và vận dụng những tư tưởng ấy vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong điều kiện mới, ngày 22-5-2019, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng trí thức và những gợi mở cho hôm nay

  TCCS - Từ tư tưởng trọng dụng trí thức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ xung quanh mình rất nhiều những trí thức nổi tiếng toàn tâm, toàn ý vì đất nước và nhân dân. Thực hiện tư tưởng trọng dụng trí thức của Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng đội ngũ này.

 • Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác

  Sáng 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

 • Phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước

  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước, về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh, về chiến lược con người, về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, về tình đoàn kết quốc tế,... Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Người, đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục thực hiện, phát huy giá trị của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

 • Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”

  TCCSĐT - Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình dân vận phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Trong đó, nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền”.

 • Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

  TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, phát huy lời dạy của Người về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là góp phần vào thành công sự nghiệp đổi mới đất nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

1 2

Video