Thứ Tư, 23/1/2019
Tọa đàm “Sáng mãi Cách mạng Tháng Mười Nga”
3/11/2017 20:45' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh buổi tọa đàm
Buổi tọa đàm nhằm góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tới dự tọa đàm có các đồng chí: PGS,TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; PGS, TS. Nguyễn Viết Thảo, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức; Thiếu tướng, PGS,TS. Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng, đồng Trưởng ban Tổ chức; Đại tá, PGS,TS. Bùi Quang Cường, Phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng và các nhà khoa học, diễn giả…

TS. Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, tròn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại, nhưng đủ để nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga. Không điều gì có thể phủ nhận được ý nghĩa to lớn, giá trị vĩnh hằng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự phát triển của xã hội loài người.

Sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi đi cùng năm tháng, cổ vũ cho tinh thần đấu tranh không mệt mỏi để xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Cùng với mục đích đổi mới phương thức tuyên truyền về các sự kiện lịch sử, cuộc tọa đàm nhằm cổ vũ, khơi dậy và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự phân tích những lý do khiến Cách mạng Tháng Mười Nga trở thành cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại vì Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng triệt để và sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại. Tính chất triệt để và sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười thể hiện ở chỗ, đó là cuộc cách mạng nhằm thủ tiêu chế độ bóc lột, áp bức, bất công cuối cùng trong lịch sử - chế độ tư bản chủ nghĩa, không phải là thay đổi chế độ bóc lột này bằng chế độ bóc lột khác.

Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hưởng nhấn mạnh thêm, đây là cuộc cách mạng xã hội lớn nhất trong lịch sử của những người lao động. Lần đầu tiên, thế giới có cuộc cách mạng thực sự và to lớn nhất của nhân dân lao động, đưa nhân dân lao động lên làm chủ, thay đổi căn bản địa vị của họ trong xã hội. Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng mang giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp. Giá trị nhân đạo, nhân văn cao đẹp của cách mạng thể hiện ở chỗ thực hiện sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người trong mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa họccùng chung nhận định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra quá trình hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, biến những ước mơ, lý tưởng ấy thành hiện thực sinh động ở Liên Xô và phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Đây là cuộc cách mạng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc với những giá trị vĩnh hằng.

Nói về sự đổ vỡ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu các nhà khoa học đánh giá, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó chủ yếu là những sai lầm chủ quan nên mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng và đổ vỡ. Theo các nhà khoa học, cần nhận thức rằng thất bại này đem đến cho các lực lượng cách mạng thế giới, trước hết là các Đảng Cộng sản một sự thức tỉnh cần thiết, để lại những bài học thực tiễn quý giá trong quá trình xây dựng đất nước, phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Tin, ảnh: Gia Bảo

Video